Totalt nærmere 170 skoleelever fra videregående har fått presentert betongfaget og mulighetene der under besøk på Cissi Klein videregående skole som er under bygging. Her er en av elevgruppene på plass. Foto: Veidekke/Byggopp

Satser stort for å få flere betongfagarbeidere

Opplæringskontoret til EBA i Trøndelag, Byggopp Trøndelag, jobber aktivt for å øke den fremtidige rekrutteringen til betongfaget, Gjennom høsten har elever ved ulike videregående skoler blant annet vært invitert for å se faget i praksis på byggeplassen for Cissi Klein videregående skole i Trondheim.