Thomas Bauer (t.v.) takket Kjetil Tonning for mange års innsats for FIEC og utnevnte ham til ærespresident i organisasjonen. Foto: FIEC
Thomas Bauer (t.v.) takket Kjetil Tonning for mange års innsats for FIEC og utnevnte ham til ærespresident i organisasjonen. Foto: FIEC

Kjetil Tonning ny ærespresident i FIEC

Veidekkes Kjetil Tonning ble torsdag sist uke utnevnt til ærespresident i FIEC, paraplyorganisasjonen for europeiske entreprenører. Han ledet selv organisasjonen fra 2018 til 2020.

Den høytidelige utnevnelsen fant sted under FIECs generalforsamling i Limassol på Kypros 12. mai. Her hadde representanter for FIECs 27 medlemsland samlet seg, blant annet for å drøfte viktige veivalg for europeiske entreprenører i møte med det grønne skiftet.

– Generalforsamlingen slo tydelig fast hvor sentralt arbeidet bærekraft og sirkulær økonomi nå er for næringen, og FIEC som samlende kraft på overnasjonalt nivå, sier Kjetil Tonning. Han understreker viktigheten av at den norske bygge- og anleggsnæringen både deltar aktivt i den europeiske debatten og følger aktivt med når nye krav og standarder innføres på europeisk nivå.

Tonning har representert ikke bare den norske, men nordiske bygg- og anleggsnæringen i FIEC siden 2010. Fra 2018 var han president, som den andre nordiske siden FIEC ble etablert i 1905. Som næringens fremste tillitsvalgte i Europa er mye tid tilbrakt i Brussel, eller på reise blant FIECs medlemmer. Både sentrale politikere i FIECs medlemsland, EU-parlamentet og EU-kommisjon har lyttet til Tonnings analyse av hvilke utfordringer næringen står overfor, og hvilke muligheter den byr på.

– Kjetil Tonning ledet FIEC i en periode hvor både organisasjonen og EU gjennomgikk store endringer. Han har vært en engasjert og tydelig talsmann for vår næring, sa Tonnings etterfølger i presidentvervet, Thomas Bauer fra tyske Bauer Group da Tonning ble hedret torsdag. Tonning takket selv for hederen, og lovte å stille opp for FIEC også i fremtiden når organisasjonen trenger det.

I Norge har EBA lenge vært tilsluttet FIEC. I 2017 ble også BNL medlemi paraplyorganisasjonen, som totalt omfatter 32 nasjonale organisasjoner i 27 europeiske land.