Illustrasjon Grorud flerbrukshus: LINK arkitektur

KID arrangerer møte om fire nye kultur- og idrettsbygg

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) inviterer entreprenører, rådgivere og andre interesserte til informasjonsmøte om anskaffelsesprosess til fire nye prosjekter i Oslo.

Det skriver KID i en pressemelding mandag.

Det kommunale utbyggingsforetaket vil i løpet av våren invitere markedet til å gi tilbud på å bygge følgende nye anlegg:

  • Grorud flerbrukshus
  • Frogner ishall
  • Ullern flerbrukshall
  • Museumsutsikkeren

Tirsdag 6. mars inviterer så KID bransjen til å diskutere anskaffelsesprosessen til de nye prosjektene.

Se hele kunngjøringen i Doffin

Dette er prosjektene:

Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus er regulert i en større idrettspark i Grorudveien 7. Den nye flerbrukshallen blir tilrettelagt for flerbruk og sambruk mellom barnehage, idrett og kultur. Planene inkluderer et hallareal på 25 ganger 45 meter som er vanlig spilleflate for håndballhall, treningsrom og garderober, klubblokaler for Grorud IL, barnehage med seks baser og temarom, heter det i meldingen fra KID.

Frogner ishall

Frogner ishall blir et anlegg for kunstløp og hockey, og skal også ha eget styrkerom, i tillegg til kontorer og møterom. Hallen er prosjektert til 4.600 kvadratmeter og skal ha tribuneplass til 300 personer. Ishallen skal ligge mellom Frogner stadion og tennisbanene i området. Planlagt byggestart er høsten 2018.

Ullern flerbrukshall

Den nye flerbrukshallen på Ullern i Oslo skal, ifølge meldingen fra KID, bygges i tilknytning til Ullern idrettspark. Planene omfatter flerbrukshall på 25 ganger 45 meter med standard spilleflate for håndballhall, garderober, øvrige støtterom som treningslokale, lager og teknisk rom og klubblokaler for Ullern IF.

Museumsutstikkeren

Museumsutstikkeren m innebærer å opparbeide et areal sør for nytt Munchmuseum i Bjørvika. Arealet vil være en forlengelse av utomhusarealet til Munchmuseet, og skal, ifølge meldingen fra KID, markere en overgang fra Akerselva til sjøen. Museumsutstikkeren er et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene for nytt Munchmuseum, og består av en opparbeidelse av 1.131 kvadratmeter torg- og kaiareal sør for det nye museet.