Flerbrukshuset skal ligge på Grorud i Oslo. Huset vil inneholde spilleflate for håndballhall, styrketreningssal, garderober, klubblokaler for Grorud IL og en barnehage med 8 baser. Illustrasjon: LINK arkitektur

Grorud flerbrukshus blir Oslos grønneste byggeprosjekt

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) skjerper miljøkravene, og leter nå etter entreprenører som er klare for å ta enda et skritt i retning grønnere løsninger i prosjektet Grorud flerbrukshus.

I tillegg til konkrete krav om at byggingen av Grorud flerbrukshus skal foregå fossilfritt inne på anleggsplassen, stiller KID for første gang skjerpende miljøkrav i anbudet om at også transporten til og fra byggeplassen skal være elektrisk eller gå på biodiesel, skriver KID i en pressemelding.

Dermed blir Grorud flerbrukshus et foregangsprosjekt i Kultur- og idrettsbygg og Oslos «grønneste byggeprosjekt» når det starter opp i begynnelsen av 2018.

Pådriver for miljøvennlige løsninger

– Vi er veldig fornøyd med at ett av våre eiendomsforetak tar enda et skritt i retning av en grønnere hovedstad. Som en av de største byggherrene i landet, ønsker Oslo kommune å bruke sin posisjon til å drive frem og utvikle nye miljøvennlige løsninger, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (A).

Kultur- og idrettsbygg etablerte landets første fossilfrie byggeplass med Lambertseter flerbrukshall for et år siden. I dag bygges også Nye Jordal Amfi fossilfritt, og fossilfri-kravet er blitt standard i Oslos kommunale eiendomsforetak. I anbudskonkurransen til Grorud flerbrukshus som nå er utlyst, tar KID et tydelig skritt videre og skjerper miljøkravene ytterligere til også å omfatte fossilfri transport til og fra byggeplassen.

Store forventninger

– Vi utfordrer nok en gang bransjen, og er veldig spent på responsen. Vi ønsker å sette fart og retning, og har store forventninger om at entreprenørbransjen vil strekke seg og svare positivt på samme måte som vi opplevde da våre nye krav kom i forbindelse med Lambertseter, sier direktør og byggherre i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby.

Klimagassutslipp fra bygg- og anleggsbransjen er en stor forurensningskilde. Ifølge en fersk rapport fra DNV GL står norske byggeplasser bak et årlig utslipp på om lag 340 000 tonn Co2. Over 20 prosent av dette skyldes transport til og fra byggeplassen.

Oslo har høye miljøambisjoner, og jobber målbevisst med å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020 og med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

– Vi er i gang med å oppgradere Oslo til en by med langt lavere utslipp, og har som ambisjon å styrke Oslo som en internasjonalt ledende miljøby, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (A)

Gode erfaringer

Kultur- og idrettsbyggs tidligere erfaringer med fossilfrie anleggsplasser er svært gode. Foretaket fikk inn flere tilbud både på Lambertseter flerbrukshall og Nye Jordal Amfi. Ingen la inn forbehold om fossilfri-kravet. Samtidig viser prosjektene at det er mulig å skape betydelige positive endringer på arbeidsplassene.

– Det er veldig inspirerende å jobbe med dette. Erfaringene viser helt konkret at støyen blir redusert da maskinene går stillere, og gravemaskinførerne rapporterer om bedre luft inne i førerhuset da fossilfri diesel ikke avgir lukt. Den økte kostnaden ved dyrere biodiesel, spares i all hovedsak inn ved mindre forbruk forteller Eli Grimsby, direktør og byggherre i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Grønnest i klassen

Som fossilfri byggeplass der også transporten til og fra skal foregå med fornybar energi, blir Grorud flerbrukshus «grønnest i klassen» når byggearbeidene starter opp i begynnelsen av 2018. Flerbrukshuset skal ligge på Grorud i Oslo. Huset vil inneholde spilleflate for håndballhall, styrketreningssal, garderober, klubblokaler for Grorud IL og en barnehage med 8 baser.