Jussprofessor: - Forenklingsutvalget åpner for korrupsjon

Jussprofessor Lasse Simonsen mener utvalget som skal forenkle regelverket for offentlige anskaffelser åpner for korrupsjon.

Det skriver Kommunal Rapport i en artikkel på sine nettsider (Obs! Krever abonnement).

Jussprofessor Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo mener forenklingsutvalget er både historieløse og naive, og at de bommer kraftig når de foreslår å kutte dagens prosedyreregler.

– Det blir veldig historieløst. All erfaring i Europa og resten av verden de siste tiår tilsier at man skal være litt forsiktig med å slippe anskaffelsene helt løs. Dette vil åpne for korrupsjon, nepotisme, makelighetshensyn og andre uheldige innflytelser, sier Simonsen som understreker at han på ingen måte er imot forenkling, sier han overfor Kommunal Rapport.

– Jeg er for forenkling, og mesteparten av forsalgene er fornuftige, men jeg mener de bommer kraftig når de i prinsippet foreslår et regelverk der «alt» er tillatt, sier professoren.

– Øker korrupsjonsfaren

Simonsen viser til at forenklingsutvalget foreslår å oppheve normeringen av oppdragsgivers framgangsmåte.

– Det skal ikke kunngjøres på forhånd at man har til hensikt å forhandle, man har ikke plikt til å føre reelle forhandlinger, oppdragsgiver kan velge bare å forhandle med én leverandør. Og oppdragsgiver kan bestemme framgangsmåten ved forhandlingene, sier Simonsen om endringsforslaget.

– I det hele tatt er det helt opp til den enkelte innkjøper å avgjøre hvordan man ønsker å gå fram, og beslutningen tas først etter at tilbudene har kommet inn. Det må være lov å kalle et slikt forslag som et «alt er tillatt»-prinsipp, sier Simonsen.

Simonsen mener også at den foreslåtte regelendringen øker faren for korrupsjon.

– Det har skjedd mye de siste 30 årene. Anskaffelsesmoralen har blant annet blitt mye bedre og innkjøperne har fått et enormt kunnskapsløft. Forenklingsutvalgets forslag åpner opp for gamle uvaner og konkurransepotensialet vil kunne bli mindre. Da kan vi begynne å snakke om at offentlige innkjøpte vil koste samfunnet dyrt, sier professoren.

– Unødvendig byråkratisk

Leder av forenklingsutvalget, jurist Inger Roll-Matthiesen, slår tilbake mot påstandene fra Simonsen i Kommunal Rapport.

– Anbudskonkurranser er unødvendig byråkratisk. Historie og tradisjoner må ikke stå i veien for å tenke nytt, sier Inger Roll-Matthiesen og avviser samtidig at utvalgets forslag er historieløst.

– Vi føler oss trygge på at vi har foreslått et regelverk som samlet ivaretar relevante interesser, men hvor aktørene sikkert opplever at balansen mellom disse flyttes. Dette er prisen for forenkling. Hvis forslaget er naivt, er man naive også i Danmark siden forslagene i stor grad bygger på det gjeldende danske regelverket, sier Roll-Matthiesen.

Hun er sterkt uenig i at forslagene slipper anskaffelsene helt løs.

– Utvalget foreslår en prosedyre der oppdragsgiver tar den endelige beslutningen om dialog med leverandørene etter at tilbudene er levert. Det er først da oppdragsgiver vil klare å kartlegge det endelige behovet for dialog med leverandørene. Oppdragsgiver vil fortsatt være underlagt en rekke øvrige prosedyreregler, og ikke minst regelverkets grunnleggende prinsipper om likebehandling, gjennomsiktighet og konkurranse. Dette er ikke å slippe anskaffelsene helt løs.

Når det gjelder faren for korrupsjon mener hun at det nye regelverket ikke åpner noe mer for det enn dagens.

– Forslaget til nye regler kan sikkert misbrukes, slik også dagens regler kan. Korrupsjon er straffbart og må bekjempes. Anskaffelsesregelverket er bare et av virkemidlene for dette, sier Roll-Matthiesen.