Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes. Foto: Sindre Sverdrup Strand

BNL advarer mot forenklinger på bekostning av seriøsitet

BNL mener deler av debatten om nye forenklinger og anbudsreglement under EØS-terskelverdiene overser viktige spørsmål om seriøsitet og forutsigbarhet.

Det skriver Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding torsdag.

– Selvfølgelig er det viktig å få på plass forenklinger, men vi trenger et reglement som samtidig sikrer seriøsitet og forutsigbarhet, sier BNL-direktør Jon Sandnes.

BNL skriver i pressemeldingen at det foreslås flere viktige grep i forenklingsutvalget - blant annet digitalisering av konkurransen, forenklede regler for dokumentasjon og en nødvendig oppmykning av avvisningsreglene.

– Dette er gode grep. Det er imidlertid vesentlig å få frem at anskaffelsesreglene må utformes slik at de fungerer godt i ulike markeder og fra anskaffelser til noen få tusen kroner og opp til 39 millioner på bygg- og anlegg. Da trenger vi smarte forenklinger, sier Sandnes.

Næringsministeren og en rekke andre aktører har ifølge Dagens Næringsliv den 3. september blant annet vært overrasket over NHOs skepsis til mer fleksibel konkurranseprosedyre.

Har adgang

–Det er viktig å slå fast at både BNL og NHO mener at forhandlet konkurranse bør brukes i anskaffelser hvor det er hensiktsmessig, men det vesentlige er at spillereglene er kjent før man går ut på banen, sier Sandnes.

Det handler om forutsigbarhet, uttaler BNL-direktøren.

– Tilbyder må på forhånd få vite om han deltar i en konkurranse der kontraktene skal forhandles eller ikke, sier Sandnes.

Sandnes peker på at offentlige byggherrer også etter dagens regelverk har adgang til å benytte konkurranse med forhandling.

– I svært mange tilfeller brukes ikke muligheten regelverket gir åpning for, sier Sandnes.

Fjerner hensyn

BNL har tidligere gått sterkt ut mot at forenklingsutvalget velger å fjerne «andre hensyn» i regelverket som skal bidra til seriøsitet.

– Ved blant annet å fjerne lærlingeklausul, krav til lønns- og arbeidsvilkår, HMS og livssykluskostnader fra regelverket, går forenklingsutvalget i motsatt retning av EU (i nytt anskaffelsesdirektiv) og flere norske kommuner som velger å stramme kravene, nettopp for å sikre mest verdi og kvalitet i hver investerte krone, og for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping, sier Sandnes.

Sandnes forteller at han er opptatt av at innkjøperkompetansen i det offentlige heves, og at fokuset på beste praksis økes.

– Her har EBA, BNL og NHO sammen med DIFI jobbet med å utvikle verktøy for offentlige innkjøpere og etablere en rådgivningstjeneste. Det siste har regjeringen lovet, men ikke fulgt opp, avslutter Sandnes.