Jorunn Løyning er ny konsernsjef i Allier Gruppen. Foto: Allier Gruppen

Jorunn Vikdal Løyning ny konsernsjef i Allier Gruppen

Jorunn Vikdal Løyning overtar stillingen etter Magne Stunner, som trer inn i en nyopprettet konsernstilling som forretningsutvikler, samtidig som han overtar som styreleder for Allier AS.

Endringene tiltrådde 2. januar 2018, melder Allier Gruppen i en pressemelding.

Vikdal Løyning kommer fra stillingen som daglig leder i Tevas AS, et deleid datterselskap i Allier Gruppen.

Hun har tidligere vært økonomidirektør i Sweco Norge AS og har 20 års ledererfaring og lang erfaring fra selskaper i vekst og endring. Stunner er trygg på at konsernet er i trygge hender hos henne.

– Vikdal Løyning har opparbeidet seg god kjennskap til Allier Gruppens virksomhet, og jeg er sikker på at hennes kompetanse og menneskelige egenskaper vil være med å utvikle Allier Gruppen videre på en positiv måte, uttaler han.

Vikdal Løyning ser fordeler med at hun har erfaring fra et selskap i konsernet.

– Det har vært meningsfylt og lærerikt å jobbe som daglig leder i Tevas. Det å gå fra en rådgiver til en entreprenør har vært en bratt læringskurve, og jeg har vært heldig og fått jobbe tett på kunde og prosjekt. Jeg har trivdes veldig godt i selskapet, og er utrolig imponert over den kompetansen som mine dyktige kollegaer besitter, sier hun i pressemeldingen.

Ambisjoner for Allier Gruppen

Allier Gruppen er en betydningsfull aktør på Vestlandet. I tiden fremover blir det viktig for selskapet å befeste posisjonen. Samhandling og kompetanseheving er to prioriterte fokusområder. I tillegg skal selskapet fortsette å utnytte styrkene det har som konsern og samarbeide der det gir et konkurransefortrinn.

Ny konsernstilling

Tidligere konsernsjef Magne Stunner vil nå gå inn i en stilling som forretningsutvikler i Allier Gruppen. Foto: Allier Gruppen

Som forretningsutvikler vil Magne Stunner jobbe med utviklingsprosjekter og innovasjon. Han understreker at endringen ikke skyldes at han har planer om å jobbe mindre.

– Jeg ønsker å ha fokus på områder vi ikke har hatt nok fokus på tidligere. Som forretningsutvikler vil jeg ha mulighet til å disponere tiden min på en annen måte enn som konsernsjef. Jeg ser fram til å få en «friere rolle», og mer tid til å jobbe med innovasjon og forretningsutvikling, sier han.

Allier Gruppen er en teknisk totalentreprenør bestående av ni hel- og deleide selskaper. Gruppen har bred kompetanse innen totaltekniske entrepriser. Gruppen har en samlet omsetning på ca. 600 millioner kroner og 300 ansatte.