Jon Sandnes (t.v.) er hentet inn av NHO for å lede et nytt prosjekt knyttet til fremtidens lønn og tariff. Styreleder Haakon Tronrud vil i en periode gå inn som ny BNL-sjef. Foto: BNL
Jon Sandnes (t.v.) er hentet inn av NHO for å lede et nytt prosjekt knyttet til fremtidens lønn og tariff. Styreleder Haakon Tronrud vil i en periode gå inn som ny BNL-sjef. Foto: BNL

Jon Sandnes fratrer som BNL-sjef - skal lede nytt prosjekt i NHO

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) er hentet inn av NHO for å lede et nytt prosjekt knyttet til fremtidens lønn og tariff. Det betyr at han vil fratre som leder i BNL, og styreleder Haakon Tronrud vil i en periode gå inn som ny BNL-sjef.

Tronrud opplyser overfor Byggeindustrien at styret i BNL nylig mottok en henvendelse fra NHOs toppledelse om å få leie BNLs administrerende direktør Jon Sandnes til å lede et prosjekt knyttet til fremtidens lønn og tariff. Dette prosjektet starter allerede 1. juni. I en pressemelding fra BNL kommer det frem at Jon Sandnes ønsker å kunne jobbe med dette omfattende spørsmålet, som han brenner for.

De ansatte og de tilknyttende bransjeorganisasjonene i BNL ble varslet om beslutningen tirsdag morgen.

Fra 2. juni

I praksis vil dette innebære at Jon Sandnes går ut av sin nåværende rolle i BNL og gå over til prosjektarbeidet i NHO fra og med 2. juni, like etter BNLs generalforsamling. På samme tid vil Haakon Tronrud tre inn i Sandnes sin rolle i tillegg til funksjonen som styreleder. Arbeidet med å finne Sandnes sin etterfølger starter umiddelbart, og Tronrud får med seg nestleder i styret Torkild Korsnes og styremedlem Eirik Gjelsvik i en gruppe som skal finne den nye BNL-lederen.

Styret i BNL inngikk mandag en avtale med Jon Sandnes om at han fratrer sin stilling som administrerende direktør og tiltrer i en nyopprettet stilling som spesialrådgiver frem til han går av som pensjonist når han fyller 67 år i februar 2024. Styret i BNL har samtidig inngått avtale med NHO om leie av Jon Sandnes til å arbeide med det nevnte prosjektet, som er berammet ferdig i løpet av 2022.

Styreleder Tronrud sier til Byggeindustrien at de glade på Sandnes sine vegne, og at han nå får muligheten til å jobbe med en sak han brenner for innen NHO-systemet.

– Når man se på hvilken rolle Jon skal spille for hele NHO-fellesskapet, vil dette bli en god løsning for oss. Sammen med BNL-styret og de øvrige tillitsvalgte i BNL-systemet har Jon meislet ut en ny strategi frem mot 2025 for foreningen. Dette vil ikke bli en revolusjon rundt hva BNL skal jobbe med fremover, men vil innebære en fornying av hvordan vi skal arbeide. I den sammenheng passer situasjonen bra med et lederbytte for BNL, slik at den nye lederen får ansvar for å bringe den nye strategien ut i live, sier Tronrud.

Han passer samtidig på å understeke den store innsatsen Sandnes har lagt ned for BNL gjennom mange år.

– Jon har vært en fantastisk administrerende direktør for BNL. Etter min oppfatning har han levert veldig godt over lang tid. Man skal lete lenge etter å finne noe som kan fremføre fellesskapets verdier og løsninger så bra som Jon, ikke minst i debatter og gjennom ulike møteroller, sier Tronrud.

– Han har en stor kapasitet og er godt synlig også utenfor vår næring. BNL har levert på en rekke saker, men dette har innimellom også vært krevende oppgaver å jobbe med, som har tatt store ressurser. NHO er heldig som får denne kunnskapen innen det viktige feltet lønn og tariff, som også er avgjørende for BNLs medlemsbedrifter, legger Tronrud til.

Lang fartstid

Jon Sandens har ledet BNL siden februar 2013, og var fra sommeren 2007 til 2013 administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Han har dermed vært tilknyttet NHO-systemet i mange år, og går nå sentralt inn i NHO for å lede et større prosjekt inn mot lønn og tariff.

– Det var et vanskelig valg å forlate BNL, men denne oppgaven jeg nå får i NHO er noe jeg virkelig brenner for. Timingen nå er også bra, når BNL skal inn og levere på en ny strategi. Dette arbeidet får nå en ny leder gå inn å utføre, sier Sandnes.

På samme måte som BNL har jobbet med en ny strategi frem mot 2025 har NHO gjort det samme. Det er en videreføring av dette Sandnes nå også skal fortsette gjennom det nye prosjektet, som skal meisle ut en ny strategi innen lønnsdannelse og tariff.

Tronrud overtar

BNLs styremøte har også besluttet å konstituere styreleder Haakon Tronrud som leder av BNL fra 2. juni og frem til de får på plass en leder av foreningen i fast stilling. Rekrutteringsprosessen starter umiddelbart.

Den som etter hvert skal lede BNL vil få ansvar med å styre arbeidet rundt ”BNL 2025”, som er styrets betegnelse på det pågående arbeidet med å fornye BNL. I konstitusjonsperioden vil Haakon Tronrud sammen med det øvrige styret fortsette arbeidet med å peke ut kursen i denne sammenheng.

– Det blir nå viktig å se til å holde BNL-skuta på en riktig og god kurs fremover. Vi skal fortsette å være relevante for medlemmene og omgivelsene rundt oss, sier Tronrud.

Han forteller at de har hatt en god dialog med bransjedirektørene og styrelederne i alle bransjeforeningene den senere tiden.

– Det har vært mye møtevirksomhet siden i fjor høst, med bakgrunn i en fornyet strategi for BNL frem mot 2025, og dette blir førende for hvordan vi skal jobbe fremover, sier Tronrud. Nå skal han sammen med resten av styret arbeide for å ansette en ny leder.

– Jon skal få god tid til å sette seg inn i den nye jobben, og vi skal de nærmeste dagene sørge for å jobbe med de viktigste oppgavene som ligger foran oss. Men Jon vil heldigvis fortsatt være på huset slik at jeg kan spørre han om råd om jeg skulle trenge det, legger Tronrud til.

Fornøyde i NHO

I NHO er de nå godt fornøyde med å få Sandnes med på laget.

– Vi er heldige med å få Jon med i det viktige arbeidet som nå skal utføres. Han vil passe veldig godt inn i den rollen med sin erfaring og store innsikt i hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Han nyter stor tillit internt i NHO-systemet og hos partene på arbeidstakersiden, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO, til Byggeindustrien. Hun peker på at det er et viktig arbeid som nå skal gjennomføres.

– Vi i Norge har en koordinert lønnsdannelse som har tjent landet vel, og som har bidratt til å sikre konkurransekraften og arbeidsplasser i Norge. Lønnsdannelsen berøres av tariffavtalene våre, og strategiarbeid knyttet til lønn og tariff er en veldig viktig oppgave. Arbeidslivet vårt er i endring, og vi må endre oss for å bevare og sikre en velfungerende lønnsdannelse fremover. Vi skal nå se på hvordan dette arbeidet skal tilpasses fremtiden, og en del av dette blir å vise viktigheten av å være organisert, på begge sider av bordet. Jon skal nå skal lede dette viktige strategiarbeidet, sier Melsom.

Denne oppgaven skal i utgangspunktet pågå frem til utgangen av 2022.

– Vi er glade for at Jon har takket ja til å lede et så viktig prosjekt for NHO-fellesskapet, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO en pressemelding.