I dag kom dommen fra Jernbaneverket som ledende politikere i Hamar har fryktet. Etaten anbefaler den vestre korridoren gjennom strandsonen. Illustrasjon: Skjermdump Jernbaneverkets presentasjonsvideo

JBV anbefaler dobbeltspor gjennom strandsonen i Hamar

Slik ledende politikere i Hamar har fryktet, anbefaler Jernbaneverket den vestlige korridoren gjennom strandsonen.

Jernbaneverket la onsdag fram sin anbefaling for framtidig trasé for dobbeltspor gjennom Hamar på et felles kommunestyremøte for Hamar, Stange og Ringsaker.

Jernbaneverket har tidligere skåret ned til tre hovedalternativer for det nye jernbanesporet gjennom Hamar.

En vestre korridor (to alternativer en med bro og en med kulvert, en midtre korridor og en østlig korridor.

Nå er det klart at Jernbaneverket anbefaler den vestre korridoren og vil fraråde de to andre alternativene og vil komme med innsigelser hvis politikerne går imot anbefalingen.

Denne vurderingen skaper sterke reaksjoner blant lokalpolitikere i Hamar som mener det er viktig for Hamars byutvikling at byen åpnes mot strandsonen.

- Dette var mye verre enn jeg hadde trodd. At de fraråder alle alternativer utenom vest trodde jeg ikke kom til å skje, sier Jane Meyer, leder i Hamar Høyre til Hamar Arbeiderblad (HA).

Hun sier at politikerne nå er bondefange og at de nå må velge mellom to onder.

- Vi har allerede avtalt møter med departement og transportkomiteen på Stortinget. Dette ødelegger det beste med Hamar, og er ikke noe vi kan være med på, sier hun til HA.

Hamar-ordfører Einar Busterud var forberedt på at Jernbaneverket ville konkludere som de gjorde, selv om han er en sterk motstander av jernbane i strandsonen

– Går det gjennom strandsona blir det en barriere som er cirka tre ganger bredere enn dagens trasè og halvannen meter høyere, så da kan en jo tenke seg sjøl, sier Busterud til NRK.

Hamar Arbeiderblad melder at alternativ øst får kostnad på 11,1 milliarder kroner, vest med kulvert  11,6 milliarder kroner, vest med bru 12,7 milliarder kroner og midt 15,1 milliarder kroner.

NRK melder at det midre alternativet vil bety ny stasjon ved rådhuset før linja skjærer rett gjennom Østbyen. Løsningen innebærer riving av 230-240 boliger, i tillegg til  14-15 næringsbygg og et par barnehager.

Østre alternativ tar mer for seg av natur og matjord.