Foto: Jernbaneverket

Lyser ut ny hensetting på Hamar

Økt togtrafikk skaper økt behov for flere parkeringsplasser for tog. For å tilfredsstille dette behovet, har Jernbaneverket nå utlyst en konkurranse om flere slike hensettingsplasser på Hamar.

- Når NSB faser inn nye togsett, så blir det også behov for økt hensettingskapasitet, sier prosjektleder Magne Trønnes.
- Vår jobb blir å legge til rette for at NSB får dekket sine behov i de nærmeste årene.

Flere større hensettingsprosjekter er under planlegging, men behovet for hensettingsplasser, altså plasser for nattparkering av tog, har allerede begynt å vokse. Jernbaneverket skal derfor bygge midlertidige hensettingsplasser ved Hamar stasjon.

- Jobben dreier seg om å skape økt hensettingskapasitet, og legge til rette for at vedlikehold og vask av togene kan foregå på en effektiv og sikker måte, sier Trønnes.
- Det er ikke verdens største jobb, og vi ønsker å være i mål før jul.

Fire hensettingsspor ble klargjort for bruk høsten 2015, og hensettingsområdet ble gjerdet inn. Arbeidene som er lyst ut nå innebærer etablering av ytterligere tre hensettingsspor med plass til seks togsett, med underbygning, sporarbeider og KL-arbeider. Jernbaneverket lyste ut konkurranse på oppdraget torsdag. Oppdraget blir en totalentreprise.