Slik kan den nye toglinja gjennom Hamar bli

Jernbaneverket presenterte både illustrasjoner av siktlinjer og filmer på et folkemøte om byutvikling på Hamar.

Hamar kommune arrangerte et folkemøte om byutvikling 5. april. Kommunen hadde invitert blant andre Gehl arkitekter til å fortelle om resultatene fra en rapport de har utarbeidet om byutvikling.

Assisterende planleggingsleder Hanne S. Solhaug viste en ny film med de fire forskjellige alternativene gjennom Hamar. Filmen viser to alternativer over Hamarbukta i korridor 1 (en med bro og en med kulvert), ett alternativ i korridor 2 og ett alternativ i korridor 3.

Illustrasjonene fokuserer på siktlinjer fra øyehøyde, hovedsakelig i korridor 1, hvor utsikten til Mjøsa er et tema. På alle bildene ser man først hvordan sikten til Hamarbugta er i dag, så ser man hvordan det kan bli med en bro, og til slutt hvordan det kan se ut med en kulvert. I korridor 2 vises to bilder med siktlinjer. I korridor 2 er det også stor usikkerhet rundt hvilke bygninger som blir berørt.

1. juni skal kommunene Stange, Hamar og Ringsaker få overlevert kommunedelplan med valg av endelig trasékorridor.