Jacob Eckert ny fagsjef miljø og bærekraft i Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri har ansatt Jacob Eckert som ny fagsjef for miljø og bærekraft.

Fra 15 august vil sekretariatet igjen bestå av fire medarbeidere. Eckert kommer fra et flerårig engasjement i det tyske Direktoratet for geovitenskap og råstoffer (BGR).

Der ledet han bistandsprosjektet "Extractives & Development" og arbeidet med politisk rådgivning overfor det tyske departementet for utviklingssamarbeid i alle råstoffpolitiske spørsmål.

- Rammebetingelsene er selvsagt veldig ulike i råstoffrike land i det globale sør, som hittil har vært hovedfokus i arbeidet mitt, og i et høyt utviklet land som Norge, men målet er likt i begge kontekster: å bidra til at råstoffene blir utvunnet på best mulig måte både sosialt, økonomisk og miljømessig, samtidig som interessene til forskjellige stakeholdere hensyntas. Jeg er veldig imponert over Norsk Bergindustris store ambisjoner innen miljø og bærekraft og er svært motivert for å jobbe sammen med kunnskapsrike kolleger i sekretariatet, engasjerte medlemsbedrifter, øvrige samfunnsaktører og internasjonale samarbeidspartnere, sier Eckert i en pressemelding. Han har studert i Tyskland, Estland, Spania og Norge og er i tillegg sertifisert prosjektleder.

- En av våre viktigste oppgaver framover er å bidra til et strukturert arbeid på bransjenivå for å styrke miljø- og bærekraftarbeidet i bransjen. Jakob Eckert vil være en ressurs for oss i organisasjonen, men også for medlemsbedriftene, sier generalsekretær Anita Hall.