Investinor inn i Kebony med 32 millioner

Investinor investerer 32 millioner kroner i teknologi- og skogforedlingsbedriften Kebony i Skien.

Det skriver Investinor i en pressemelding denne uken.

Kebonys omsetning har i gjennomsnitt økt 30 prosent årlig de de siste fem årene. Selskapet har mottatt en rekke internasjonale priser og fått mye positiv medieomtale, skriver Investinor i pressemeldingen.

─ Kebony har et sterkt merkenavn basert på unik teknologi, og det har stort potensial for å vokse videre i det globale markedet, sier investeringsdirektør Stig Andersen i Investinor.

Han har forvalteransvaret for 500 millioner kroner som Investinor i fjor fikk tilført fra eieren, den norske staten, øremerket for investeringer i skogindustri.

– Det er bedrifter som Kebony som skogindustrien i Norge bør utvikle flere av i fremtiden. Med vårt høye kostnads- og kompetansenivå, bør vi i Norge satse på høyest mulig videreforedlingsgrad, og gjerne merkevarer i stedet for bulkprodukter, sier Stig Andersen.