Norsk Kylling Føniks – produksjonsanlegg i Orkanger. Illustrasjon: Cleve Broch Arkitektur
Norsk Kylling Føniks – produksjonsanlegg i Orkanger. Illustrasjon: Cleve Broch Arkitektur

Internasjonal VDC-skryt til milliardprosjekt i Trøndelag

Norsk Kyllings nye milliardanlegg i Orkanger åpnet 21. oktober 2021, innenfor både tidsplan og budsjett. VDC-leverandør Veni har nå høstet internasjonal annerkjennelse for den digitale jobben som ble gjort i prosjektet.

Det skriver Veni i en pressemelding denne uken.

– At et prosjekt av denne størrelse og kompleksitet blir ferdig på tid og under budsjett, samtidig som vi har hatt en pandemi, er rett og slett unikt, sier Kjell Storbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling, i pressemeldingen.

Byggingen av det 40.000 kvadratmeter store anlegget har hatt en prislapp på omtrent to milliarder kroner, og HENT har vært totalentreprenør i byggefasen. Prosjektet har fått navnet Prosjekt Føniks.

VDC (Virtual Design and Construction) har vært sentralt i deler av prosjektet, og et VDC-team fra Niras, nå ansatt i Veni, har fulgt prosjektet fra start forprosjekt i 2017 helt frem til offisiell åpning i 2021.

BIM sikret, ifølge pressemeldingen, forutsigbarhet og kvalitet for prosjektkonseptet, og var avgjørende for investeringsbeslutningen. ICE (Integrated Concurrent Engineering) var med på å sikre kommunikasjon på tvers av både prosjektdeltakere og de forskjellige delprosjektene. Forprosjektet ble også oppsummert i en 5D-plan som illustrerte hva som skulle bygges, hvor lang tid det ville ta, samt pådrag av kostnader i de forskjellige byggeaktivitetene.

VDC-teamet utviklet også ProsessBIM i prosjektet, en modell med forenklet geometri fra prosessmaskiner og utstyr i 3D, samt informasjon om effektbehov, tilkoblingspunkter, ID-koder og ytelser fra hver enkelt maskin.

– Uten ProsessBIM hadde det ikke vært mulig å ferdigstille prosjektet på tid og under budsjett, sier Storbakken.

Bruken av VDC i prosjektet har nå fått internasjonal oppmerksomhet gjennom Stanford University sitt «Center for Integrated Facility Engineering» (CIFE), som ledes av VDC-nestor Martin Fischer.

Sammen med sine medforfattere av boken Integrating Project Delivery, vil Fischer nå gjøre historien fra Prosjekt Føniks til et skolebokeksempel for hvordan man kan lykkes med VDC i bokens andre utgave, heter det i pressemeldingen fra Veni.

Johnny Rimestad Sætre, leder for VDC i Veni. Foto: Veni
Johnny Rimestad Sætre, leder for VDC i Veni. Foto: Veni

– Vi som har VDC-metoden som fagfelt, har lært mye av Professor Fischer. Det er skikkelig stas at internasjonale ledende aktører innen samhandling og bruk av teknologi gir arbeidet og idéene våre et anerkjennende nikk. Vil også gi stor honnør til prosjektledelsen i Prosjekt Føniks som så potensialet i metodene vi jobber etter. Uten deres støtte og gjennomføringsevne, så hadde våre idéer vært akkurat det; gode idéer. Satt ut i praksis, så har de faktisk vært en av de avgjørende faktorer for å oppnå prosjektets suksess, kommenterer Johnny Rimestad Sætre, leder for VDC i Veni.