Inspirerende fabrikksatsning på Åmot

På Åmot i Buskerud er tre selskaper i ferd med å realisere planene om å etablere en ny kjempefabrikk i området. 

Satsingen er stor. De jobber med å bygge en ny fabrikk med en kostand på nærmere en kvart milliard kroner. Det er selskapene Splitkon, Bygg Invest Åmot og Ski Bygg som har gått sammen om fabrikkplanene. Målet er å få på plass produksjonslokaler for massivtre, krysslimte limtreelementer og kryssfinérplater, og anlegget forventes å stå klart til sommeren 2017 – skal bli et av de mest moderne i sitt slag i Europa.

Det er dermed spennende planer som trioen nå er i ferd med å realisere i Modum kommune, og bør være til inspirasjon for mange som går med tanker om å bygge opp produksjonsanlegg i Norge.

Gjennom de siste tiårene har stadig flere valgt å flytte produksjonen ut av Norge for å spare produksjonskostnader. Den senere tiden har vi likevel sett at noen også velger å gå motsatt vei - og satser på å bygge opp produksjonslokaler i Norge med topp moderne utstyr og dermed kan konkurrere med lavkostland gjennom god effektivitet. Et annet stikkord er selvsagt kvalitet. Med å etablere en helt ny fabrikk med moderne utstyr vil man kunne levere en kvalitet få andre kan matche.

Vi skal derfor ikke se bort fra at flere også kan velge å bringe produksjonen av ulike produkter hjem eller at man velge å satse nytt hjemme i stedet for å gå til utlandet i tiden fremover.

Trioen som satser på Åmot har i alle fall ambisjonene klare - de skal ta sin del av et voksende marked i byggenæringen. De forventer en solid omsetning allerede fra første driftsår, og regner inn en solid påfølgende økning.