Nelfo-sjef Ove Guttormsen. Foto: Nelfo/Moment studio

Nelfo-sjef Ove Guttormsen. Foto: Nelfo/Moment studio

Innlegg: Regjeringen bør stille strengere krav til lærlinger i offentlige anbud

Regjeringens skjerping av kravene til lærlinger når det offentlige kjøper inn tjenester er i tråd med det Nelfo har sagt tidligere, men vi mener de burde stilt enda strengere krav.

Innlegg av:

Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo

Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året, og har dermed stor innkjøpsmakt. Regjeringen vil nå innføre krav om at minst ti prosent og alltid minst en person av de som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten, skal være en lærling, når det er et særlig behov for læreplasser i lærefaget.

Dette er et fornuftig krav som Nelfo støtter, men vi mener regjeringen burde gått lenger. Som vi har skrevet i vårt høringssvar i forbindelse med Norgesmodellen, mener vi at det også må komme krav om lærlinger for alle relevante fag i prosjektene, og at en minste andel av arbeidstimene skal utføres av lærlinger. Dette savner vi fra regjeringen.

I høringssvaret fra 2022 gir Nelfo følgende innspill til regjeringen:

«Nelfo ber om en kraftigere lærlingeklausul i anskaffelsesregelverket. I dagens forskrift stilles krav til at en eller flere lærlinger skal delta i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Og kravet gjelder først når oppdraget er over terskelverdier og har varighet over tre måneder. Det er for svakt. 

Det må fremover gis fortrinn til bedriftene som tar samfunnsansvar og rekrutterer kvalitativt gjennom å lære opp lærlinger. Vi mener at offentlige oppdragsgivere innen bygg og anlegg skal kreve lærlinger for alle relevante fag i prosjektene, og at en minste andel av arbeidstimene skal utføres av lærlinger.»

Dette er et leserinnlegg og står for artikkelforfatterens egen regning.