Innlegg: Hva er god praksis

Bane NORs tekniske regelverk som ligger til grunn for kontraktene i Follobaneprosjektet er på 5516 sider. En kan trygt si at Follobaneprosjektet i teknisk kompleksitet er sammenlignbart med store industriprosjekter, hvor en finner tekniske feil og mangler i sluttfasen som må rettes opp.

Innlegg av:

Håvard O. Skaldebø, M.Sc. ETH.
Skaldebø har i en periode tidligere vært tilknyttet Follobaneprosjektet som konsulent.

Det finnes faktisk en norsk industristandard for hvordan dette styres (NORSOK Z-007). Follobaneprosjektet er pioner på å benytte denne systematikken i offentlige prosjekter. I sakens natur ligger det at noen tekniske feil ikke melder seg før anlegget belastes maksimalt. Dette vet alle som har jobbet med store komplekse prosjekter. Derfor fokuserer ledelsen aldri på en forhåndsbestemt dato i sluttfasen, men på sikkerhet og kvalitet, ikke hastverk. Det er også vanlig med en innkjørings/testfase på gjerne måneder før offisiell åpning. I sykehusprosjekter, store kontorbygg og skoler gjør man det samme, opptil ett år er ikke uvanlig. Det er selvfølgelig svært kjedelig for alle at problemene meldte seg etter offisiell åpning av Follobanen.

Et eksempel fra et annet stort offentlig prosjekt: «Torsdag 27. mai 2021 åpnet den nye norsk-tyske kraftkabelen offisielt, i en digital seremoni med Tysklands kansler Angela Merkel, statsminister Erna Solberg, olje- og energiminister Tina Bru og Statnett-sjef Hilde Tonne. Det var gått åtte måneder siden den første strømmen ble fraktet med Nordlink, og to måneder siden prøvedriften var over». (Kilde: E24).

Jeg har problem med at Follobaneprosjektet i media bedømmes av personer som ikke har ett sekunds erfaring med ledelse av store og komplekse prosjekter. Det var en som sa til meg en gang at «store prosjekter er den eneste sportsgren hvor tilskuerne alltid vinner».

Jeg hilser granskingen velkommen, og håper at det stilles krav til at granskerne har lang erfaring i ledelse av store og komplekse prosjekter fra eiersiden. Bare slik kan vi få god praksis inn i fremtidige prosjekter.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.