Regionvegsjef Helge Eidsnes og adm. dir. Petter Vistnes i Implenia signerer den første kontrakten på 1,462 milliarder kroner på E39 Svegatjønn-Rådal. Foto: Ole Harald Dale.

Implenia signerte milliardkontrakt

Mandag signerte regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen og adm. dir. Petter A. Vistnes i Implenia kontrakten for E39 Svegatjørn–Rådal.

Oppdraget gjelder byggingen av nordre delen av motorvei-prosjektet, mellom Bergen og Os. Entreprisen omfatter vei og tunnelanlegg mellom Rådal, Nordås og Flyplassvegen i Bergen kommune, skriver Statens vegvesen i en melding.

Starter i september

Kontrakten på 1.463 millioner kroner er, ifølge Statens vegvesen, blant de største veikontraktene som er inngått i Region vest.

Det var fire norske ogen spansk entreprenør som ga tilbud på oppdraget. Implenia Norge AS hadde den laveste prisen på jobben.

Det er lagt opp til at anleggsarbeidet kan starte 1. september.

Krevende jobb

- Det blir et krevende oppdrag, slo regionvegsjefen fast.

Han viste til jobben langs rv. 580 Flyplassvegen som blant annet må ta hensyn til høy trafikk på strekningen.

– Tunneldrivingen vil delvis skje med liten overdekning. Det bor folk over tunnelene. Dette vil kreve et tett og godt samarbeid mellom byggherre og entreprenøren, sa Helge Eidsnes, før han og Vistnes signerte kontrakten.

Signering av hovedkontrakten for søndre delen av E39 Svegatjørn–Rådal vil etter planen skje i august, med byggestart i oktober.

Dette prosjektet er en av to hovedkontrakter for å oppgradere E39 mellom Os og Bergen. Entreprisen omfatter Råtunnelen og Søråstunnelen, med tverrsnitt fra T9,5 til T27, samt en vanntunnel på 1,5 km ned tverrsnitt T5. Den totale lengden på tunnelene som bygges av Implenia vil være 7 km inkludert et trafikksystem som forbinder to tunneler.
Entreprisen omfatter også veianlegg i dagsonene i Rådal, Nordås, Sørås og ved Skeievatn. Dagsone Rådal inneholder planskilt kryss med svinger fra Råtunnelen og Lyshorntunnelen. Dagsonene ved Nordås, Sørås og Skeievatn omfatter påkoblinger til eksisterende veier. I tillegg vil det bli bygget gang- og sykkelveier, tre broer, fem portaler og tekniske bygg.
- Tidspunktet for dette prosjektet passer fint med planlagte ferdigstillelse av flere store tunnelprosjekter for Implenia Norge. Implenia har stor kapasitet innen både tunneldrift og betongarbeid, og vil i stor grad utføre arbeidet i egenregi kombinert med et nært samarbeid med utvalgte underentreprenører, heter det i en melding fra Implenia

Petter Vistnes var litt usikker på hvor han skulle skjære første stykke. Helge Eidsnes mente at det nok ble "piece of cake" for Vistnes. Foto: Ole Harald Dale.