Implenia vant grunnarbeid- og tunnelkontrakt

Implenia signerte kontrakt om forberedende arbeider med prosjektet NSN Link for strømkabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Det skriver Implenia i en pressemelding mandag.

Kontrakten, som, ifølge meldingen, er verd nesten 200 millioner kroner, omfatter tunnel- og grunnarbeider i Kvilldal i Suldal kommune.

Implenia skal stå for grave- og sprengningsarbeider, drift av en 2,4 kilometer lang tunnel, boring av lange hull, bygging av kaier, skogrydding, etablering av bergskjæringer og løsmasseskråninger, grøfter, fylling, rassikring, opparbeidelse av tomt for strømretterstasjonen, etablering av adkomstveier, traktorveier og anleggsveier, massedeponi, produksjon av masser til andre, etablering av vann-, brannvann-, avløp- og dreneringsanlegg, heter det i pressemeldingen.

NSN Link skal etablere og sette i drift en likestrømsforbindelse mellom Norge og Storbritannia for å koble de nordiske og britiske kraftmarkedene sammen.

Statnett og det britiske nettselskapet National Grid eier 50 prosent hver av NSN Link. Kapasiteten på forbindelsen vil være 1400 MW, spenningen blir 525 kV, og forbindelsen forventes å settes i drift i 2021. To sjøkabler strekkes 720 kilometer mellom strømretterstasjoner i Blyth i England og Kvilldal i Suldal kommune.

Implenias arbeider skal starte opp i august 2015, med ferdigstillelse planlagt til sommeren 2017.