Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Implenia lavest på storjobb på E39

Statens vegvesen har fått fem tilbud på gjennomføring av K11-kontrakten i forbindelse med bygging av ny E39 Svegatjørn–Rådal i Hordaland. Implenia er lavst, og de vil gjøre jobben for 1,463 milliarder kroner.

Denne kontrakten omfatter arbeid med tunnelsprenging og veibygging på den nordlige delen av motorveiprosjektet mellom Bergen og Os, i området mellom Rådal, Nordås og Flyplassvegen i Bergen kommune.

Disse har gitt tilbud på oppdraget:

NCC 1 711 mill. kr.

Implenia 1 463 mill. kr.

Skanska 1 572 mill. kr.

Veidekke 1 651 mill. kr.

Aldeso 1 690 mill. kr.

Frist for levering av tilbud på bygging av den sørligste delen av anlegget, K10-kontrakten for tunnelsprenging og veibygging mellom Svegatjørn i Os kommune og Fanavegen i Bergen kommune, er satt til 5. mai 2015.

- Vi er godt fornøyde med interessen og prisnivået, sier prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen.

- Vi skal nå kontrollregne tilbudssummene. Videre skal vi vurdere om tilbyderne oppfyller gitte krav til kvalifikasjoner. Målet vårt er å kunne skrive under begge de to store kontraktene på E39 Svegatjørn–Rådal i månedsskiftet juni–juli. Dersom vi får dette til, vil anleggsarbeidet kunne ta til rundt 1. september på K11 og 1. oktober på K10, sier Ottesen.

Prosjektet har en total styringsramme på 6,5 mrd. kroner.