Illustrasjon:  David Furstenberg/Statens vegvesen.

Veidekke lavest på tidenes største veikontrakt

Veidekke Entreprenør har det laveste tilbudet på byggingen av E39 Svegatjørn – Fanavegen.

Veidekkes tilbud på den såkalte K10 entreprisen ved E39 Svegatjørn – Rådal prosjektet er på 2,298 milliarder kroner og vil med det være den største veikontrakten i Norges-historien.

Statens vegvesen fikk inn i alt sju tilbud. Nærmest Veidekke var Hæhre Entreprenør med en tilbudssum på 2,372 milliarder. Deretter følger AF Gruppen med 2,392 milliarder og Skanska med 2,398 milliarder kroner. Også LNS la inn tilbud på gigantjobben, men kom til kort med et tilbud på 2,448 milliarder.

De norske entreprenørene hadde denne gangen liten grunn til å frykte konkurransen fra de utenlandske selskapene. Det italienske joint venture selskapet CMC -VIANINI JV (CMC av Ravenna og VIANINI LAVORI SpA) la inn et tilbud på 2,852 milliarder og Strabag skal ha hele 3,285 milliarder for jobben.

K10 Svegatjørn – Fanavegen omfatter i hovedsak drivingen av toløpstunnelene Lyshorntunnelen på 9,2 kilometer og Skogafjelltunnelen på 1,5 kilometer. I tillegg skal det drives en vanntunnel på 1,7 kilometer. Til sammen omfatter K10-kontrakten hele 23,1 kilometer tunnel.

Statens vegvesen har en målsetting om å skrive under begge de to store kontraktene på E39 Svegatjørn–Rådal i månedsskiftet juni–juli. Dersom byggherre får dette til, vil anleggsarbeidet kunne ta til rundt 1. september på K11 entreprisen og 1. oktober på K10 entreprisen.

Les mer om E39 Svegatjørn - Rådal på Statens vegvesens  nesttsider.