Illustrasjon: Aas-Jakobsen

Implenia/Isachsen lavest på E16-prosjekt

Et arbeidsfellesskap mellom Implenia og Isachsen Entreprenør er lavest på byggingen av E16 Rud – Wøyen.

Fra venstre: Prosjektleder May Bente Hiim Sindre, byggeleder Tom Heldal Larsen og kontrollingeniør Olav Bårdseth. Foto: Statens vegvesen.

Det er fire entreprenørfirma som vil bygge nye E16 fra Rud til Wøyen. Dette er en del av prosjektet E16 Sandvika – Wøyen som startet opp tidligere i år.

– Vi er godt fornøyde med å ha fått fire tilbud, der de fleste ligger jevnt i forhold til hverandre. At de har tolket tilbudsgrunnlaget ganske likt, betyr at de har forstått oppgaven, sier byggeleder Tom Heldal Larsen i Statens vegvesen i en melding.

Firmaene som har levert inn tilbud er:

Skanska 730 731 622 kroner

NCC Construction 698 845 031 kroner 

Implenia/ Isachsen 689 654 425 kroner 

Veidekke Entreprenør 784 008 735kroner

– E16 fra Rud til Wøyen er del av et stort og komplisert byprosjekt. Det er svært utfordrende grunnforhold og vi skal ivareta både Sandvikselva, trafikken på veiene og ikke minst beboere i området, sier Tom Heldal Larsen

Prosjektet innebærer at det skal bygges ny firefelts motorvei fra Bærumsveien og opp til dagens rundkjøring på Vøyenenga, som skal fjernes. Alle eksisterende bruer på strekningen vil bli revet og det vil bli bygget nye bruer for E16.

Kryssene der E16 treffer Bærumsveien og Lommedalsveien, vil bli bygd om og tilpasset den nye vegen.

Da deler av det nye vegsystemet går over områder med svært dårlige grunnforhold, blant annet med kvikkleire, vil vegen bli fundamentert til fjell med nesten 1600 betongpeler og så skal det fylles ut med lette masser.

Prosjektet skriver kontrakt i september, og starter opp i høst.

I 2019 skal nye E16 fra Sandvika til Wøyen stå ferdig.

-Vi har ventet lenge på å starte opp denne delen av prosjektet, så nå gleder vi oss til å kunne sette spaden i jorda til høsten, avslutter Tom Heldal Larsen.