Ole Petter Fiære er rådgivende ingeniør hos elektrogrossisten Berggård Amundsen & Co. Her viser han frem energilagringsboksen som blir lansert under Eliaden.

I denne boksen kan du lagre strøm til hjemmebruk

En lagringsboks for strøm til private boliger er en av de store nyhetene på Eliaden. Boksene gir attpåtil gamle elbil-batterier nytt liv.

Strømstyringsselskapet Eaton viser frem den  nye lagringsboksen til privatboliger under Eliaden på Lillestrøm.

XStorage Home, med innebygget solcelleinverter, skal gi private forbrukere bedre kontroll på energibruken, lavere kostnader og gevinster fra investeringer i fornybare energikilder som for eksempel solenergi.

– Det er stor interesse for dette produktet. I starten har det generelt vært pionerer og de mest teknologiinteresserte som har investert i solceller hjemme, men nå ser vi at det blir veldig populært flere og flere. Bøndene er kommet på banen for fullt, men også den vanlige mannen i gata begynner å bli nysgjerrige på mulightene. Vi tror lagringsmuligheter av denne typen vil gjøre det enda mer attraktiv for flere å prøve seg på sol, sier Ole Petter Fiære til Byggeindustrien.

Han er rådgivende ingeniør hos elektrogrossisten Berggård Amundsen & Co.

Overskudd kan selges

XStorage Home-systemet kan lagre energi fra solcellepanel eller fra strømnettet, og gjøre energiforbruket rimeligere.

Styringssystemet er også tilrettelagt for at forbruker skal kunne selge energi tilbake til strømnettet.

– Lagring av energi hjemme er veldig ferskt, men det er ingen tvil om at sammensetningen mellom solceller og batteri vil bli veldig aktuelt fremover. I det store bildet ligger hovedgevinsten i å bruke energien du produserer selv, og vi vil først og fremst dimensjonere anlegget etter eget forbruk. Men et eventuelt overskudd vil man kunne selge gjennom plusskundeordningen, sier Fiære.

Lagringsserien tilbyr forbrukere flere valgmuligheter for strømkapasitet og prisnivå. De ulike konfigurasjonene gjør det mulig å velge enten resirkulerte eller nye batterier med Nissan Leaf-teknologi.

– Gjenbruk av brukte Leaf-bilbatterier er også et miljømessig pluss ved denne løsningen, sier Fiære.

Fire sentrale områder

Administrerende direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge.

I Eaton, som står bak lagringssatsingen sammen med Nissan, ser de for seg fire områder der teknologien vil være særlig viktig i Norge:

  • I hjem og borettslag der det er utfordringer med nok strøm til å lade biler
  • For å få bedre utnyttelse av solceller på taket
  • Større trygghet der man er avhengig av reservestrøm til å drive kritiske apparater, som velferdsteknologi og nødalarmer
  • Der det brukes mye energikrevende elektronikk som for eksempel induksjonsovner, hurtigvarmere for varmtvann, varmekabler.

– Energilagring gir bedre bruk av strømnettet og gjør det mer lønnsomt å ta i bruk fornybar energi. Fageksperter fremhever energilagring som en av verdens viktigste teknologier akkurat nå, sier administrerende direktør for Eaton i Norge, Jon Helsingeng i en melding.

– Energilagring endrer hvordan vi kjøper, bruker og betaler for strøm. Komfort, miljøhensyn og økonomi blir tre sider av samme sak, sier Helsingeng som påpeker at selv om teknologien er ny i norske hjem, er den velutprøvd i næringsbygg, i datasenter og blant strømleverandører.

– Lagring passer dessuten som hånd i hanske med vår satsning på smart energistyring. Skal Norge lykkes med å hel-elektrifisere transportsektoren, krever det nye løsninger i både i bolig, næring og nett.