Storpolitiske spørsmål og Donald Trump ble en sentral del av Åpningskonferansen under Eliaden på Lillestrøm tirsdag. Tidligere Moderaterna-leder og statsminister Fredrik Reinfeldt og Umoe-sjef Jens Ulltveit-Moe var hovedinnledere.

Reinfeldt langet ut mot Trump og Ulltveit-Moe mener Norge er små, rike og skitne

Samtidig som Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt langet ut mot Donald Trump, roser han Norge for høy elbil-andel, nullhussatsing og overskudd av fornybar energi. Næringslivstopp Jens Ulltveit-Moe mener Norge bør stille seg i skammekroken sammenlignet med svenskene.

- Fredrik Reinfeldt er altfor høflig. Sverige har gjort en strålende jobb og har redusert sine klimautslipp siden 1973. Vi har hatt stigende utslipp i den samme perioden og per hode har vi nå det doble utslippet av Sverige. Spissformulert så kan du si at vi er Norge: Vi er små, vi er rike, og vi er skitne, sier Jens Ulltveit-Moe til Byggeindustrien.

Sammen med Sveriges tidligere statsminister var Umoe-topp Jens Ulltveit-Moe en av to hovedinnledere under åpningskonferansen av Eliaden på Norges varemesse på Lillestrøm tirsdag.

Byggeindustrien møtte de to i forkant av konferansen.

Ros for elbil-satsing

Der snakket de to om det grønne skiftet, klimautfordringer og hva de nordiske landene kan bidra med i et større globalt perspektiv.

- Jeg er her for å snakke om hvordan det europeiske arbeidet med klimautfordringene har sett ut og vokst fram ettersom svarene må være grenseoverskridende. Deretter så kan man interessere seg for de ulike landenes eksempler, og det er klart at Norge er interessant med sin veldig høye andel av elbiler for eksempel, og overskudd av fornybar energi, sier Fredrik Reinfeldt til Byggeindustrien.

- Er Norge så små, rike og skitne som det Ulltveit-Moe hevder vi er?

- Per kapita er utslippene er dobbelt så store i Norge sammenlignet med Sverige, men da skal man også vite at Sverige ligger sammen med Kroatia lavest i hele EU. Det er resultatet av en mangeårig politikk som har tatt i bruk de virkemidlene som finnes, blant annet ved å innføre verdenes høyeste CO2-skatt. Slike grep fungerer, sier Reinfeldt.

Grønt batteri

Både Reinfeldt og Ulltveit-Moe, som selv har endret kurs fra olje til fornybar i sine investeringer, mener Norge kan bli det grønne batteriet som det ofte snakkes om når det grønne skiftet i Europa blir diskuterte.

- Ja, vi kan det, og da er det vannkraft og overføringslinjer til Europa som er de helt sentrale punktene. Grunnen til at Danmark har kvittet seg med kullkraft nå, er jo overføringslinjer fra Norge. Derfor kan de bygge sin vindkraft, og når vindmøllene står stille, så får de kraft fra Norge. Det kan vi være stolte over, mener Ulltveit-Moe.

Trenger byggenæringen

Fredrik Reinfeldt fra scenen under Eliaden.

Fredrik Reinfeldt mener byggenæringen har en helt avgjørende rolle å spille i kampen mot klimaendringene.

- Byggenæringen er svært viktig, kanskje spesielt fordi befolkningen vår urbaniseres. Det vil gi oss utfordringer i byene våre, og de problemene er det byggenæringen som må løse. Det er åpenbart at vi må få et skifte og at vi må få mer energieffektive hus.

- Tidligere har vi skiftet fra olje til mer klimavennlig oppvarming, og det neste blir jo at vi ikke trenger å tilføre byggene våre energi. Nullhus er veldig bra, og klarer vi å introdusere det i vår del av verden, så blir det uhyre interessant å eksportere den kunnskapen til de raskt voksende byene vi andre steder i verden der utslippene vokser kraftig, mener Reinfeldt.

Fornybar-utvikling gir håp

Han var selv med og forhandlet i København 2009 den gangen ambisøse 2020-målene for kutt i klimautslippene ble felt ned i en internasjonal avtale.

Reinfeldt mener det som har skjedd fra avtalen ble undertegnet snart ti år siden, har vært svært oppløftende innenfor fornybar-markedet.

- De mest vanskelige og omdiskuterte målene var jo knyttet til å forhøye den fornybare andelen. Grunnen til at nettopp disse spørsmålene var omdiskutert, var jo at fornybar den gangen besto av veldig mye vannkraft og veldig lite biobrensel. Det som har skjedd med sterkere kraft enn det vi håpet på, er store investeringer i vind og i sol. Det har gjort dette markedet kommersielt interessant og nå vokser begge disse energiområdene veldig kraftig i verden. Det gir håp. Men det finnes andre ting som er urovekkende i klimapolitikken, mener Reinfeldt som likevel understreket at man langt fra var i mål. 

- Trump er ikke bra for verden

Sverige tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt har lite til overs for den amerikanske presidenten Donald J. Trump. Foto: AP Photo/Evan Vucci

Under sitt innlegg på Lillestrøm la han ikke skjul på hva han mener er det aller mest urovekkende:

USAs president, Donald J. Trump.

- Alle de negative sakene jeg snakker om, har en fellesnevner og det er Donald Trump. Jeg beklager å måtte si det dersom han har mange tilhengere her i salen, men han er ikke bra for verden, sa Reinfeldt og fortsatte:

- Trump virker å leve i den troen at vi skal gå tilbake til tidligere faser i industraliseringen av verden. Det vil si at det virkelige hoppet i sysselsetting og i produksjon skal skje med grunnlag i gamle arbeidsmetoder i gammeldags industri. Og det skal skje i form av høye tollsatser og proteksjonisme for å sikre at produksjonen kan vokse uansett om det har en påvirkning på klimaet eller ikke, sa Reinfeldt og fortsatte tiraden mot den amerikanske presidenten:

- Trump har vist at han er imot det verden trenger mer av, nemlig internasjonal samarbeidspolitikk og avtaler på tvers av landegrenser. Han har brutt med en 70-årig tradisjon med amerikansk ansvarstagende som har bygd på at under amerikanske ledelse så skal vi bygge en verdensordning som sikrer demokrati og åpen fri handel. Donald Trump har lovet amerikanerne å avslutte dette 70 år lange eventyret og bakgrunnen for mye av den menneskelige utviklingen som har vært. Han har i stedet ropt America first. Det betyr aggressiv nasjonalisme i vår tid. Amerikanske interesser står foran andre interesser, og det vises også igjen i denne type spørsmål, sa Reinfeldt under åpningen av Eliaden.