Hvordan kan de prosjekterende bidra til avfallsreduksjon? Det diskuteres på en workshop 28. november. Illustrasjonsfoto

Hvordan skal de prosjekterende bidra til avfallsreduksjon?

Det er temaet for en workshop Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) arrangerer 28. november.

«På workshopen ønsker vi å utfordre de aksepterte vanene i bransjen, og snakke om muligheter og utfordringer. Disse kan være både økonomiske, risiko vurdering og ikke minst vaner eller menneskeskapte utfordringer», skriver NHP-nettverket i invitasjonen.

Workshopen innledes med fem korte innlegg fra fem forskjellige fag: byggherre, LCA-LCC-fagperson, arkitekt, BIM-data «nerd» og en stor offentlig bestiller.

Tror ikke de prosjekterende tenker mye på avfallsreduksjon

– Jeg tror, men vet ikke, om at de prosjekterende tenker noe særlig på avfallsreduksjon når de prosjekterer. Jeg tror at de prosjekterende overlater dette til utførende entreprenører. Jeg har fått kunnskap om at en del leverandører også prosjekterer, og de er nok mer bevisst på avfallsreduksjon, sier Eirik Wærner, miljørådgiver i Multiconsult og leder for arbeidsgruppa for avfallsreduksjon og ombruk i NHP.

Han arrangerer workshopen sammen med Daniel Tabacaru, daglig leder av Reframe arkitektur.

Eirik Wærner, miljørådgiver i Multiconsult og leder for arbeidsgruppa for avfallsreduksjon og ombruk i NHP.

Wærner mener det er mye å hente på avfallsreduksjon. De prosjekterende kan tegne bygget slik at det kan brukes samme høyde stenderverk og gipsplater, noe som kan åpne for leveranse av precut i akkurat riktig lengder. Baderomskabiner er et annet eksempel han trekker frem.

Han stiller seg spørsmålet hva som skjer når baderomskabinen trenger vedlikehold.

– Er det mulig? Eller må hele greia skiftes ut, spør han.

Også sandwichelementer i fasaden er et eksempel på materialbruk han trekker frem som kan være avfallsreduserende på byggeplass, men som ikke er avfallsreduserende på sikt når bygget skal rives eller gjennomgå omfattende rehabilitering.

– Sandwichelementer kan ikke demonteres, og havner på deponi, kommenterer han.

Ønsker innspill

Workshopen blir arrangert kl 11.30-16.00 i Multiconsults lokaler i Nedre Skøyen vei 2 i Oslo, og Wærner opplyser at nettverket er svært interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha innspill til teamet.

På sikt mener at de prosjekterende bør planlegge byggene for generalitet og fleksibilitet

– Det betyr at bygget lett kan endres til en ny funksjon, eller at det er lett å flytte på vegger. Det må også planlegges for demontering. Bygget må dermed skrus sammen, ikke støpes sammen eller limes, fastslår han.

Arbeiderpartiet, MDG og SV trekker i sin byrådserklæring frem at Oslo kommune skal utvikle markedet for gjenbruk av bygningsmaterialer gjennom å stille krav i kommunale bygg- og anleggsprosjekter.

– Kravene fra Oslo kommune vil åpenbart virke i positiv retning, men foreløpig tror jeg ikke bestillerkompetansen er god nok. Dette er et helt nytt fagområde. Entra og Statsbygg har en ambisjon om i størst mulig grad å bruke eksisterende bygningsmasse videre, dette vil være det beste tiltaket for å redusere klimautslippene forbundet med nybygging, mener Wærner.