Slik foreslås den nordlige tunnelåpningen i Kjøde i Selje. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketStad skipstunnel blir 1,7 kilometer lang, 49 meter fra havbunn til tak, og 36 meter bred. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketDet bygges bru og rasoverbygg over den sørlige tunnelåpningen i Moldefjorden. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketDet bygges bru og rasoverbygg over den sørlige tunnelåpningen i Moldefjorden. Illustrasjon: Snøhetta / Kystverket

Hurtigruten vil droppe skipstunnel ved Stad

Dersom skipstunnelen ved Stad blir en realitet, kommer Hurtigruten ikke til å bruke den med sine skip.

– Målet med en skipstunnel ved Stad skal være å redusere reisetid, forurensning og faren for ulykker. For Hurtigrutens del vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsatte. Derfor har vi besluttet at vi ikke kommer til å bruke tunnelen dersom den blir realisert, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Fram til nå har selskapet holdt spørsmålet åpent, men etter at prosjektet bak tunnelen ba Hurtigruten om en vurdering, har selskapet i et brev kommet med sine synspunkter. Brevet ble sendt til prosjektledelsen, Samferdselsdepartementet og Kystverket i forrige uke.

Flere årsaker

Hurtigruten peker på at det er flere årsaker til at de ikke vil benytte seg av den planlagte skipstunnelen, blant annet vanskelige seilingsforhold i begge ender av tunnelen, økt forurensing, faren for ulykker og endrede rutetider.

Selskapet viser også til at de har passert Stad 12.000 ganger de siste 15 årene uten problemer og at strekningen derfor ikke er spesielt utfordrende.

– Mindre enn en håndfull ganger i året vurderer vi at værforholdene er så ille at vi ikke kan passere Stad, sier Ege.

– Ingen turistattraksjon

Hurtigruten tror heller ikke at tunnelen i seg selv kan markedsføres som en turistattraksjon.

– Med mindre vi endrer rutetidene drastisk, vil vi passere tunnelen grytidlig om morgenen, og det vil bli en opplevelse for noen få interesserte som dropper nattesøvnen. For våre gjester vil det å passere Stad på åpent hav fremstå som en større attraksjon og et punkt gjestene kan sette på skrytelisten fra den unike norskekysten, sier han.

Den planlagte skipstunnelen ved Stad i Sogn og Fjordane vil bli verdens første dersom den blir bygd. Prosjektet er beregnet å koste 2,7 milliarder kroner.