Slik foreslås den nordlige tunnelåpningen i Kjøde i Selje. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketDet bygges bru og rasoverbygg over den sørlige tunnelåpningen i Moldefjorden. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketDet bygges bru og rasoverbygg over den sørlige tunnelåpningen i Moldefjorden. Illustrasjon: Snøhetta / KystverketStad skipstunnel blir 1,7 kilometer lang, 49 meter fra havbunn til tak, og 36 meter bred. Illustrasjon: Snøhetta / Kystverket

Ingen støtte til Stad skipstunnel i statsbudsjettet

Regjeringen har ikke satt av penger til videre planlegging av Stad skipstunnel i sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

Stad skipstunnel er planlagt mellom Eide i Moldefjorden og Kjøde ved Vanylvsfjorden i Selje kommune. Blir den en realitet, blir tunnelen den første av sitt slag i verden, 1.700 meter lang, heter det i en artikkel fra NRK.

– Stad er et område der havstrømmene møtes og bygger opp bølger. For mange båter er Stad derfor uframkommelig i dårlig vær. Selv store båter risikerer å måtte vente, sier prosjektleder for Stad skipstunnel, Rolf Domstein, til NRK.

Videre planlegging av skipstunnelen er ikke viet en eneste krone i forslaget til neste års statsbudsjett. Samferdselsdepartementet skal nå gjøre en ny vurdering av om prosjektet i det hele tatt skal realiseres.

– Stad skipstunnel er for fiskebåter, brønnbåter, passasjerbåter og slike som ikke kommer seg forbi Stad i dårlig vær. De store båtene går ute i havet uavhengig av været. Vi meiner at alle innen skipsfart i Norge vil ha nytte av tunnelen, sier Rolf Domstein.

Norges Rederiforbund er en av aktørene som har gått ut mot tunnelen, som de mener er et tidkrevende og unødvendig prosjekt.

I KS2-rapporten, den eksterne kvalitetssikringen av Kystverkets forprosjekt, blir det konkludert med at samfunnsnytten av tunnelen er blitt redusert med over én milliard kroner, samtidig som at investeringskostnadene har økt.

Ifølge rapporten, vil de ti-tolv fartøyene som er tenkt skal passere gjennom tunnelen, koste samfunnet omtrent 26.000 kroner hver dag i 40 år.

Prisen på Stad skipstunnel har tidligere vært anslått til 2,6 milliarder kroner. Nå viser nye tall at stor versjon av tunnelen vil komme på rundt 3,3 milliarder kroner, heter det i NRK-artikkelen.