Gry Valen Pettersen skal lede mlijø- og bærekraftsarbeidet i Kruse Smith.

Gry Valen Pettersen skal lede mlijø- og bærekraftsarbeidet i Kruse Smith.

Hun er ny miljøsjef i Kruse Smith

Gry Valen Pettersen er ansatt som leder for miljø og bærekraft i Kruse Smith.

Pettersen kommer fra stillingen som regional HMS- og kvalitetssjef for Jotun i Skandinavia. Hun tiltrer stillingen i august, ifølge en pressemelding fra Kruse Smith.

– Jeg ser virkelig frem til å starte i denne jobben. Kruse Smith er langt fremme i arbeidet knyttet til å redusere skade på klima og miljø. Jeg ser frem til å være med å utvikle selskapet videre, til beste for kundene og samfunnet, sier Pettersen.

EUs taksonomi, som settes ut i livet senere i år, viser med all tydelighet at klima- og miljøspørsmål er noe alle innenfor bransjen må forholde seg til.

Pettersen er tydelig på at bedrifter som tar tak tidlig og ligger i forkant vil ha mulighet til å styre og påvirke utviklingen. Bedrifter som ligger bakpå i starten vil bli hengende etter hele veien, heter det i meldingen.

– Vi må se mulighetene og hele tiden jobbe for å utvikle oss i riktig retning. Kruse Smith har en unik posisjon hvor vi kan tilby vår kompetanse og erfaring helt fra utviklingsfasen, og bistå byggherre til å gjøre riktige valg som både innfrir kravene i taksonomien og styrker prosjektenes omdømme i markedet. Vi må hjelpe våre kunder til å forstå hvor avgjørende dette er. Jeg er ganske sikker på at de bedrifter som ikke tar grep og snur seg nå, de er ikke attraktive om 5-10 år, sier Pettersen.

I Kruse Smith er man svært godt fornøyd med rekrutteringen.

– Grys erfaringer fra klima- og miljøarbeid i Jotun og utdannelse innen blant annet «Grønn vekst og konkurransekraft» styrker vår kompetanse innenfor fagområdet klima og miljø. Hun vil spille en viktig rolle i utviklingen av vår egen klima- og miljøstrategi. I tillegg er jeg sikker på at våre kunder og samarbeidspartnere vil nyte godt av hennes kunnskaper, både i planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene, sier konsernsjef Jon Syrtveit.