Birthe Espeland Steinsøy.

Birthe Espeland Steinsøy.

Hun er ny markedssjef i Tevas

Birthe Espeland Steinsøy er ansatt som ny markedssjef i Tevas, et selskap i Allier Gruppen.

Steinsøy er utdannet ingeniør og har de siste årene jobbet som VVS-rådgiver Bygg & Industri i Multiconsult. Siden 2020 har hun vært styreleder i NemiTEk sin Bergen-gruppe. Hun er også ferd med å fullføre en MBA i strategisk ledelse og økonomi, ifølge en pressemelding.

– Noe av det som tiltalte meg er tankegangen om å bygge Allier Gruppen som en gruppe av selvstendige selskaper, hvor særpreget til hvert enkelt selskap beholdes, samtidig som de får fordelene det gir å være en del av en større organisasjon. Jeg tror ikke det er så mange konsern som bygges på denne måten, sier Steinsøy.

Som markedssjef vil hun bidra med å tydeliggjøre Tevas som en salgsorganisasjon for Allier Gruppen.

Ifølge meldingen ønsker Steinsøy å være med på å påvirke bygg og anleggsbransjen i en positiv og bærekraftig retning gjennom sin gode markedskontakt og et bredt nettverk.

Allier Grupen er et konsern som består av ti selskaper selskap innen VVS, elektro, bygningsarbeider, prosjektering og rådgivning, hvor Tevas er et av datterselskapene.