Det er åpnet konkurs i hallbygger Hugaas Entreprenør. Illustrasjonsfoto

Hugaas Entreprenør slått konkurs

Hugaas Entreprenør i Midtre Gauldal er slått konkurs etter at selskapet selv leverte oppbud.

Det skriver Adresseavisen torsdag.

Torsdag formiddag avsa Sør-Trøndelag tingrett kjennelse om åpning av konkurs i Hugaas Entreprenør.

Entreprenørbedriften eies av Roar Aarhaug gjennom konsernet Hugaasgruppen, og selskapet har spesialisert seg på bygging av sportshaller. Aarhaug er også daglig leder og styreleder i selskapet, skriver Adresseavisen.

Ifølge kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett er den samlede gjelden oppgitt til 339,4 millioner kroner, mens selskapets verdier er anslått til 519.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller», står det i avgjørelsen fra tingretten.

Det skal ikke lenger være ansatte i selskapet, men driften er, ifølge kjennelsen, fortsatt i gang. Ifølge bedriftsportalen proff.no har det vært 87 ansatte i selskapet.

Stein Knut Tonning i Arntzen de Besche er oppnevnt til bestyrer for konkursboet.

Ifølge Brønnøysundregistrene holdes første skiftesamling i konkursboet digitalt 11. februar 2021.

Adresseavisen skriver at Skatteetaten og to private selskaper skal ha begjært Hugaas Entreprenør konkurs, og avisen skriver videre at entreprenøren har hatt over 100 inkassosaker mot seg siden starten av 2020.

Det har ikke lyktes Byggeindustrien å få kontakt med daglig leder Roar Aarhaug eller bobestyrer Stein Knut Tonning for en kommentar.