Hallbygger Hugaas Entreprenør hadde et tøft år i 2019. Illustrasjonsfoto

Hallentreprenør tapte 142,5 millioner i 2018 - revisoren trakk seg

2018-regnskapet i Hugaas Entreprenør i Trøndelag viser et resultat etter skatt på negative 142,5 millioner kroner. I februar i år fratrådte også revisoren til entreprenørselskapet.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel torsdag.

2018-regnskapet for Hugaas Entreprenør ble registrert hos Brønnøysundregistrene den 6. mars i år, samme dag som selskapet fikk varsel om tvangsoppløsning for ikke å ha overholdt innsendelsesfristen, heter det i artikkelen.

Regnskapet viser inntekter på 322,1 millioner kroner og et driftsunderskudd på totalt 177,6 millioner. Resultatet etter skatt ble negative 142,5 millioner kroner, og regnskapet viser at Hugaas Entreprenør gikk ut av 2018 med en negativ egenkapital på 119 millioner kroner.

«Tapene er knyttet til enkelte større prosjekter som nå er ferdigstilt og tapene er tatt. Året var preget av flere prosjekter med underskudd enn med overskudd, og organisasjonen måtte tilpasses virksomheten i større grad», skriver selskapet i årsberetningen.

Hugaas Entreprenør eies av Roar Aarhaug fra Soknedal gjennom hans konsern Hugaasgruppen, og selskapet har spesialisert seg på bygging av sportshaller.

Aarhaug er også styreleder i Hugaas Entreprenør. Til Byggeindustrien forklarer han de dårlige resultatene i 2018 med at bedriften har hatt voksesmerter, samt at prosjekter i Nord-Norge har vist seg å være utfordrende.

– Vi har hatt tap på flere prosjekter samtidig i Nord-Norge. Vi har rett og slett undervurdert at kostnadene ved å drifte i Nord-Norge er høyere enn i Midt- og Sør-Norge. Dette har igjen påvirket resten negativt, sier Hugaas-sjefen via sms.

Aarhaug forteller videre at regnskapet for 2019 ble sendt inn torsdag denne uken, og at resultatet dette året ble langt bedre, med 30 millioner i pluss etter skatt.

– Ordrereserven er nå på 400 millioner kroner, sier han.