Lene Jønsson, prosjektleder for HMS-konferansen og leder for Entreprenørskolen i EBA. Foto: Svanhild Blakstad

HMS-konferansen: Fra 56 til 430 deltakere på ti år

Lene Jønsson i EBA har vært primus motor for HMS-konferansen i alle ti årene og er storfornøyd med rekordeltakelsen i jubileumsåret.

– Jeg har alltid synes det har vært kjempestor interesse for konferansen, selv med 56 deltakere da den startet som et lokalt arrangement i 2009. Nå har det blitt en nasjonal konferanse, og med årets rekorddeltakelse på 430 deltakere er det klart vi er veldig tilfreds med oppslutningen og posisjonen den har fått, sier Jønsson til Byggeindustrien.

Da konferansen startet på Lillestrøm tirsdag formiddag ga hun et historisk tilbakeblikk gjennom ti år og pekte på at mange av temaene fra 2009 er like aktuelle i 2018.

Hva tror du HMS-konferansen betyr for næringen?

– Jeg tror den er kjempeviktig. Dette den ene arenaen hvor hele næringskjeden virkelig har anledning til å møtes og til å utveksle erfaringer og sette en felles agenda i forhold til HMS, sier hun.

Jønsson peker også på at årets konferanse har fått inn noen nye poster på programmet.

– I år har vi dratt inn et par andre næringer for å se hva de gjør. Vi har med oss både kraftnæringen og aluminiumsnæringen for å se hvordan andre jobber med HMS.

Programmet går over to dager og tar for seg HMS gjennom en tiårsperiode, sikkerhet og seriøsitet, læring før under og etter – sikkerhetskultur, praktisk HMS og sikkerhetskultur og tilslutt fokus på fareområder løfteoperasjoner.

Og Jønsson poengterte fra scenen at det er bare å booke inn konferansedatoene for de kommende årene.

– Vi har spikret datoene frem til 2025, så her er det ingen grunn til å skylde på møtekollisjoner. Konferansen blir nok ikke mindre aktuell i tiden fremover, sier hun.