Adm dir i Eiendom Norge Christian V. Dreyer i Eiendom Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Historisk vekst i boligprisene i 2016

Boligprisene steg i snitt med 8,3 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Veksten er historisk, fastslår direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Aldri før har boligprisene steget så mye på ett år. 12-månedersveksten var på hele 12,8 prosent, det vil si at boligprisene nå er 12,8 prosent høyere enn i desember 2015.

Det skyldes blant annet en prisoppgang også i desember – for første gang siden målingene startet i 2003. I julemåneden steg prisene med 1,1 prosent, korrigert for sesongvariasjoner.

– Knapt noen områder opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, sier Dreyer.

Skivebom

Ved inngangen til 2016 spådde Eiendom Norge en prisvekst på 3-5 prosent.

– Vi gikk på en skivebom og undervurderte kraften i norsk økonomi, innrømmer Dreyer overfor NTB.

Han forklarer den sterke prisoppgangen med fallende arbeidsløshet, rekordlave renter og rekordsterk kjøpekraft. Oppgangen har vært desidert størst i Oslo-området med en prisvekst på hele 23,3 prosent.

– Folk har investert i bolig i langt større grad enn vi så for oss, sier Dreyer og peker blant annet på at befolkningsveksten i hovedstaden har vært større enn tilbudet. I tillegg forutså ekspertene heller ikke de mange såkalte hobbyinvestorene, som kjøper bolig nummer to og tre, gjerne til barna.

– Den store andelen av godt voksne som har gått på visning i små leiligheter i sentrum, har vi ikke opplevd tidligere. Det har bidratt stort til presset, særlig i andre halvår, sier Dreyer.

Spår videre vekst

Han forventer at den sterke utviklingen vil fortsette de første månedene i 2017 trass i at regjeringen har strammet inn på kravene for å kjøpe sekundærbolig i Oslo. Blant annet stilles det nå krav om egenandel på 40 prosent.

– På kort sikt vil tiltakene ha ganske liten effekt, tror Dreyer.

– De som skal kjøpe bolig de første månedene, gjør det på bakgrunn av finansieringsbevis som de har fått av bankene før jul. Bankene kommer nok til å stå ved disse. Etter hvert vil nok de skjerpede kravene gi effekt, men hvor stor den blir, er uvisst, sier han.

Eiendom Norge ser for seg en utflating i boligprisene i andre og tredje kvartal i år. Det vil bli en bedre balanse mellom boligbygging og etterspørsel i store deler av landet, spår de. For Norge sett under ett er prognosen en prisoppgang på boliger på mellom 9 og 11 prosent i 2017. Noe fall blir det ikke de nærmeste årene, tror Dreyer.

– Men det vil bli vesentlig roligere enn i fjor, sier han.

Heftig i Oslo

Andre mener det fortsatt vil gå vilt for seg, særlig i Oslo. Direktør Grethe Meier hos Privatmegleren tror ikke den nye forskriften vil begrense interessen for å bosette seg i hovedstaden, men spår en prisoppgang på 15 prosent.

– 2017 blir heftig. Fra takeoff nå i januar blir det sug i magen for dem som skal kjøpe bolig i Oslo, gjennom hele året, sier hun.

Utviklingen betyr uansett at boligpolitikk må på dagsordenen foran årets stortingsvalg, mener direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Man løser ikke boligutfordringene ved å begrense etterspørselen gjennom skattlegging eller struping av kreditt, men ved å sikre et tilstrekkelig boligtilbud. Valget må dreie seg om hvordan man kan sikre god nok infrastruktur og tilrettelegge for nok boliger der folk ønsker å bo, slik at det sterke prispresset dempes, sier han.