Tone Lindberg Grøstad

Historisk høyt salg av gaffeltrucker i 2019

Nysalget av gaffeltrucker i første kvartal ble historisk høyt, og endte tilslutt på 1.577 trucker, en økning på 14,4 prosent.

- Trenden er klar med økning til lager og logistikksenter og det er de minste truckene som øker mest. 2019 var det andre beste året for nysalg av gaffeltrucker blant MGFs medlemmer, og trenden har fortsatt inn i 1. kvartal som endte med all time high på hele 1.577 trucker, heter det i en melding fra MGF.

Det siste kvartalet har underkategorien støtteben ovetatt som største gruppe med en vekst på hele 51,6 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

- Dette er en endring fra tidligere år hvor motvekststruckene har vært desidert størst. Selv om motvektstruck nå går ned til nest største undergruppe har den en stabil utvikling med 494 solgte enheter i år mot 490 i første kvartal 2019, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.

Hun peker på at både økningen i undergruppene støtteben og palle, og ikke minst størrelsen på de truckene som øker meste, bygger under at det er lager / logistikk som har den kraftigste veksten. På gaffeltrucker under ett ton er økningen hele 408 prosent i forhold til samme periode i fjor, mens vi noterer en økning på 24,6 prosent i størrelsesspranget 1,25 til 2,5 tonn. Utenom størrelsen 3,5 til 4 tonn som også har en fin økning på 19,7 prosent, er det tilbakegang på de tyngre truckene.

- Vi ser også at trenden med tilbakegang i salget av dieseldrevne trucker fortsetter, og målt mot samme kvartal i fjor har vi en nedgang på 18,5 prosent. Blant de elektriske motvektstruckene er det elektriske 3-hjuls trucker som har den sterkeste veksten med 35,8 prosent målt mot første kvartal 2019. Vi har fra dette kvartalet endret ekstern rapportering slik at vi følger den nye fylkesstrukturen. Ikke overraskende er det Viken som er det største markedet og som har en vekst på 16,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Oslo har en tilbakegang på 10,7 prosent, og man kan anta at dette reflekterer at flere virksomheter har flyttet lagrene ut av fylket den senere tid. De andre fylkene med vekst er Trøndelag som har doblet antall solgte enheter, Innlandet (+46 prosent), Vestfold og Telemark (+45 prosent), Nordland (+38 prosent) og Møre og Romsdal (+20 prosent), sier Grøstad.

- De fleste medlemmene våre forventet en svak vekst for året, før vi ble rammet av koronavirus, historisk lav kronekurs og en oljepris i fritt fall. Gaffeltrucker brukes i mange samfunnskritiske funksjoner som distribusjon av mat, medisiner og drivstoff, matvareproduksjon og fiskeri, og man forventer derfor en mindre påvirkning for denne gruppen av medlemmer. Tallene vi presenterer denne gangen reflekterer bare to uker av de strenge restriksjonene som ble innført for å hindre smitte av corona – både nasjonalt og lokalt, og andre kvartal vil således gi oss en bedre innsikt i effekten av dette. Det er derfor vanskelig å gi noen god framskriving for hvordan 2020 blir, påpeker Grøstad.