Oslo Børs.Foto: Trond Joelson

Historiens nest høyeste utbytte på Oslo Børs

Børsnoterte selskaper har betalt ut 92,2 milliarder kroner i utbytte i år. Det er det nest høyeste tallet i Oslo Børs' historie. 

Kun i oljeprisens toppår 2014 ble det betalt ut mer enn årets 92,2 milliarder utbyttekroner, viser foreløpige tall fra Oslo Børs.

Børsens tre største selskaper, Statoil, Telenor og DNB, står alene for nesten halvparten av årets utbetalinger, til sammen 44,7 milliarder kroner.

Siden staten er den største aksjonæren i de tre børslokomotivene i tillegg til andre store selskaper som Yara International, Norsk Hydro, Kongsberggruppen og Entra, har én av tre utbyttekroner gått rett i statskassen.

Selv om Statoil har endret hvordan de betaler utbytte, står giganten for 26 prosent av det totale utbetalingsbeløpet.