Hilde Vatne går inn i JMs konsernledelse.

Hilde Vatne går inn i JMs konsernledelse.

Hilde Vatne inn i JMs konsernledelse

Hilde Vatne, administrerende direktør for JM Norge AS, og Markus Heino, administrerende direktør for JM Suomi Oy, går fra og med 1. januar 2022 inn i JMs konsernledelse.

– Hilde Vatne har med stor suksess bidratt til JM Norges positive utvikling siden 2011, og tiltrådte i 2021 stillingen som administrerende direktør for JM Norge AS. Markus Heino har siden 2013 vært administrerende direktør for JM Suomi Oy, skriver JM i en melding onsdag morgen.

– Susanne Persson forlater i forbindelse med dette stillingen som konstituert forretningsenhetsjef for JM Norge og JM Finland og går tilbake til sin ordinære rolle som forretningsenhetssjef for JM Bostad Riks og styreleder i JM Norge AS.

– Med Hilde og Markus i konsernledelsen styrker vi samordningen av virksomhetene i JMs markeder og vår kapasitet til å utvikle boliger til fornøyde kunder. Jeg vil samtidig takke Susanne for at hun i en periode tok på seg rollen som konstituert forretningsenhetsjef for JM Norge og JM Finland ved siden av sin ordinære stilling, sier Johan Skoglund, JM ABs administrerende direktør og konsernsjef.