Ekrene Boligpark i Haugesund er blant de første store byggeprosjektene der Thermomur-elementer blir brukt fra topp til bunn.

Her bruker de EPS-klosser fra topp til bunn

Når selskapet Grønn Bolig fører opp Ekrene Boligpark i Haugesund, er det ett av de første store byggeprosjektene som bruker Thermomur-elementer fra topp til bunn.

– Vi ser en kraftig økning i etterspørselen etter Thermomur-elementer for å bygge hele huset og ikke bare grunnmuren. Den moderne funkisstilen vi har hatt de 3-4 siste årene er ideell å bygge med Thermomur-elementene, sier utviklingssjef Bengt Bøyesen i Jackon i en pressemelding.

EPS-elementene, som bare veier 3 kg hver, er raske og enkle å løfte og montere. Huset bæres av betongkjernen som samtidig gir lufttetthet.

Ifølge byggevareprodusenten er det strengere energikrav i kombinasjon med effektive byggeprosesser og kontroll med inneklima, blant årsakene til at Thermomur vinner terreng.

Boligene som selskapet Grønn Bolig bygger på Ekrene Boligpark i Haugesund, er blant de første store byggeprosjektene som bruker Thermomur-elementer fra topp til bunn.

– Grunnkonseptet for Grønn Bolig er å bygge kun lavenergi- eller passivhus, sier daglig leder John Reidar Johansen.

Han beskriver Thermomur som lekende lett å bygge med, og forteller at Grønn Bolig tegner alle sine hustyper med utgangspunkt i byggeklossene.

– Klimaet vi bygger hus i her på Vestlandet gir ofte slagregn rett inn på veggen. Thermomur tar heller ikke til seg fukt, slik at dette ikke lenger er noe problem, sier Johansen.

På Ekrene startet salget i 2013, og interessen gikk for alvor i været ved første overlevering av ferdig bolig i januar 2014.

– Vi er de eneste som bygger på dette viset hele veien. Med en ordrereserve på 80 millioner kroner har ikke dårlige tider i bransjen påvirket oss, sier Johansen.