HENTs toppsjef Jan K. Jahren (tv) og Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen signerte i fjor kontrakten for D-blokken med et digitalt og 100 prosent koronasikkert håndtrykk. Nå gjør de det samme for A-blokken. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

HENTs toppsjef Jan K. Jahren (tv) og Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen signerte i fjor kontrakten for D-blokken med et digitalt og 100 prosent koronasikkert håndtrykk. Nå gjør de det samme for A-blokken. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

HENT skal bygge A-blokken

Statsbygg har inngått avtale med HENT om å bygge A-blokken i det nye regjeringskvartalet i Oslo.

– Med dette er alle de store kontraktene for byggetrinn 1 på plass, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet med HENT, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Fra før av er det klart at HENT også skal bygge D-blokken, mens Veidekke bygger kjeller og Skanska rehabiliterer Høyblokken. I tillegg er AF Gruppen entreprenør for energiforsyningen og Steen & Lund for byrom og utendørsarbeidene.

– Vi er godt i gang med gjenreisingen av regjeringskvartalet. Med Stortingets godkjennelse i desember, kom byggestart i januar. Arbeidene med Høyblokken og kjeller pågår for fullt, mens vi forventer oppstart av D-blokken over sommeren. A-blokken har en planlagt byggestart i 2023, forteller Statsbyggs-sjefen.

– Vi er ydmyke, stolte og takknemlige for å bli vist denne tilliten. Det å få ansvaret for to viktige bygg i regjeringskvartalet er en fantastisk tillitserklæring. Det er litt over ett år siden vi fikk kontrakten på D-blokken. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Statsbygg og til å utvikle A-blokken i samspill, sier konsernsjef Jan Jahren i HENT.

Regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis
Regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis

Frontbygning
A-blokken er et nybygg som er planlagt å ha 11 etasjer og 17.300 kvadratmeter over bakken. Den er beskåret for å gi gode sol- og vindforhold til Regjeringsparken som skal etableres mellom tidligere Deichmanske hovedbibliotek og regjeringskvartalet. Beskjæringen gir også bygget en særegen profil og gode siktlinjer.

Sammen med H-blokken og G-blokken vil A-blokken fremstå som en distinkt frontbygning i det nye regjeringskvartalet.

De tre bygningene representerer en historisk kontinuitet. G-blokken fra 1906 står for et ferskt Norge etter unionsoppløsningen, H-blokken fra 1959 er en del av gjenoppbygging etter krigen og den kommende A-blokken (2025) representerer det moderne Norge.

En av regjeringskvartalets to hovedinnganger vil ligge i A-blokken tilknyttet et flott og høyreist atrium. I tillegg til kontorlokaler vil bygget også inneholde en publikumskafé, presse- og konferansesenter, et auditorium og representative arealer.

Samspill
I likhet med de andre kontraktene skal A-blokk-kontrakten gjennomføres i samspill mellom den valgte entreprenøren, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig detaljutviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet som de andre involverte.

– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen blir tilført tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimat, høyrere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser. Det blir ikke samspill bare innenfor denne kontrakten, men det kreves også samarbeid på tvers av alle kontraktene i regjeringskvartalet, påpeker Nikolaisen i meldingen.

HENT har over tid satset tungt på å spesialisere seg på samspillsprosjekt.

– For samspillsprosjekt er A-blokken på mange måter kronen på verket. Vi gleder oss til å utvikle prosjektet og jobbe i samspill med Statsbygg, Team Urbis, og underentreprenørene. Godt samspill og samarbeid oss imellom er et viktig suksesskriterium for å kunne løse et så komplekst byggverk, sier Jahren.

A-blokken. Ill. Team Urbis

A-blokken. Ill. Team Urbis