Kaj Jacobsen (fra venstre) og Lars Marius Rognlien i HENT, her sammen med Lasse Skaar og Rigmor Hansen i Undervisningsbygg. Foto: Undervisningsbygg

HENT rehabiliterer Bøler skole

Undervisningsbygg og HENT Byggfornyelse har signert kontrakten for rehabilitering av Bøler skole i Oslo.

Det skriver Undervisningsbygg i enpressemeldingtorsdag.

Kontrakten har en verdi på 104 millioner kroner, heter det i meldingen.

– Vi går nå i gang med prosjekteringen, og spaden går i jorden våren 2016. Skolen er planlagt ferdigstilt til skolestart 2018. Først og fremst skal det etableres et tilfredsstillende inneklima. Oljefyren skal saneres, og det skal etableres energibrønner i grunnen for miljøvennlig oppvarming. Innvendig skal vi rehabilitere overflater og skifte alle dører. Alt fastmontert inventar fra byggeår skiftes ut, forteller prosjektleder Lasse Skaar i Undervisningsbygg i meldingen.

Bøler skole rehabiliteres mens skolen er i drift. Skolen består av flere bygninger, rehabiliteringsprosjektet gjennomføres trinnvis i bygg for bygg mens elevene i de tilhørende skolebyggene har undervisning i midlertidige lokaler.