Orkanger barneskole. Foto: Orkland kommune
Orkanger barneskole. Foto: Orkland kommune

HENT bygger skole og kommunehus i Orkland

HENT AS og Orkland kommune har signert samhandlingskontrakt for rehabilitering og nybygg ved Orkanger barneskole og Lensvik kommunehus.

Orkland kommune er i vekst og økende elevtall har resultert i utvidet behov på Orkanger barneskole. Det nye prosjektet omfatter blant annet ombygging av en ubrukt svømmehall til klasserom, ombygging av eksisterende arealer og et nybygg.

I 2020 ble Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slått sammen til Orkland kommune. Sammenslåingen har resultert i at noen kommunale eiendommer ikke brukes til sitt opprinnelige formål. Disse ønsker kommunen nå å benytte til andre funksjoner.
Som et ledd i dette arbeidet skal Lensvik kommunehus rehabiliteres og omskapes til et flerbrukshus for helse, kultur og kommuneadministrasjon. Rehabiliteringsarbeidene vil i hovedsak omfatte innvendig tilpasning av eksisterende arealer for nye brukere og funksjonsområder. skriver HENT i en pressemelding.

De to delprosjektene, Orkanger barneskole og Lensvik kommunehus, gjennomføres samlet som et samspillsprosjekt og blir kommunens første prosjekt av denne typen. HENT er valgt som samspillsentreprenør for prosjektet.

– Vi er takknemlige for tilliten og synes det er stas å få være med på Orkland kommunes første samspillsprosjekt. Vi har lang og bred erfaring med denne typen prosjekter og ser frem til godt samarbeid med kommunen, brukere og andre samarbeidspartnere fremover, sier Ole Grannes, prosjektleder i HENT i en pressemelding.

Prosjektoppstart er tidlig høst 2023 og er forventet ferdigstilt i løpet av 2024.