Teknisk befaring med fagsjefer fra HENT på rehabilitering av Britannia Hotel i Trondheim. Foto: HENT AS
Teknisk befaring med fagsjefer fra HENT på rehabilitering av Britannia Hotel i Trondheim. Foto: HENT AS

HENT: – Essensielt med teknisk kompetanse innomhus

HENT startet i 2012 flere løp for å utvikle teknisk kompetanse, og det er de glade for i dag.