Helge Gundersen

Helge Gundersen ny produksjonsdirektør hos JM

Helge Gundersen startet i august i den nye rollen som produksjonsdirektør for JM Norge. 

Helge Gundersen er samtidig nytt medlem i JM Norges ledergruppe. JM gjør disse endringene for bedre å samordne utviklingen av produksjonsspørsmål i Norge.

Gundersens rolle vil være delt mellom å fortsette som avdelingsdirektør for Produksjon i Region Oslo og den nye rollen som produksjonsdirektør på Norgesnivå. Han vil også delta i hele JM-konsernets nordiske ledergruppe for Produksjon.

– Gjennom bedre samordning av produksjonsspørsmål og ved å sette en felles standard kan vi øke kvaliteten og også forbedre leveransen til våre kunder. En felles arbeidsmetode gjør at vi kan arbeide med stadige forbedringer og utveksle erfaringer. Vi vil øke fokus på egen styring av våre arbeidsplasser, arbeidsmiljø, kvalitet, ledetider, kostnader, logistikk og innkjøp i produksjonen, sier adm. dir. Martin Asp i JM Norge.

Som del av sin satsing på bærekraftig utvikling har JM i 2018 innført svanemerking av alle sine nystartede boligprosjekter. Organisasjonsendringen innen produksjon understøtter også dette arbeidet.

– Det er viktig å kontinuerlig utvikle og effektivisere vår produksjon og gjennom denne organisasjonsforandringen vil vi være rustet for større vekst i Oslo og for en sammenhengende produksjon i hele Norge. Jeg er veldig glad for at Helge med sitt engasjement og sin kompetanse ønsker å jobbe med disse viktige spørsmålene. Det er viktig også i disse spørsmålene å knytte sammen alle regionene og at vi kan fungere som et lag, avslutter Martin Asp.