Hedalm åpnet i august 2014 sin nye modul- og elementfabrikk på Hjellum utenfor Hamar. Nå er ordretilgangen svak og 49 ansatte er foreløpig permittert (foto: Jørn Hindklev).

Hedalm permitterer 49 ansatte

Modul- og elementprodusenten Hedalm har gått kraftig ned på produksjonstakten i sitt anlegg på Hjellum utenfor Hamar. 49 ansatte er permittert.

Det er Hamar Arbeiderblad (HA) som først var ute med denne nyheten. Årsaken er laber ordretilgang for modul- og elementprodusenten.

I forrige uke sendte ledelsen brev til de ansatte med varsel om permittering med umiddelbar virkning. Medarbeiderne er ifølge HA i utgangspunktet permittert i 14 dager, men varigheten blir sannsynligvis seks uker.

Ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør i Hedalm AS sier til HA at slut­ten av ­vin­te­ren plei­er å være den ro­lig­ste pe­ri­oden av året. Per­mit­te­rin­ger er derfor den bes­te løs­nin­gen før nye oppdrag og bestillinger er i boks.

- Det er bed­re å per­mit­te­re enn å la de an­sat­te job­be på krab­be­gir. Vi vil ikke tyne de an­sat­te ved at de går rundt og har for lite å gjø­re. Vi er ikke for­nøyd med si­tua­sjo­nen, men sam­ti­dig er vi verken engs­te­li­ge eller des­pe­ra­te , sier han til HA.

Hedalm flyttet i august i 2014 modul- og elementproduksjon som tidligere var lokalisert på Starhellinga i Stange til Hjellum utenfor Hamar. Her har de blitt bygget opp en ny fabrikk. Totalinvesteringen for eierne har vært cirka 100 millioner kroner.

Til Byggeindustrien opplyser Tanem at Hedalm har mange forespørsler på prising av prosjekter.

? Dette medfører at store deler av teknisk avdeling er engasjert med å lage tilbudstegninger og kalkulere, sier han.

Tanem sier at kapasiteten i den nye fabrikken er stor, dette medfører også at Hedalm tærer raskere på ordrereserven enn i den gamle fabrikken.

? Vi har flere prosjekter i bestilling, men det er for tidlig å starte produksjonen, presiserer han.

Hedalm opplever for tiden en avvente holdning i markedet for bygg- og anleggsmoduler. Likevel mener han det er flere faktorer som gir grunn til å se lyst på framtiden.

? Vi har en fabrikk med stor kapasitet og med stor fleksibilitet innenfor segmentene vi jobber med og en arbeidsstokk bestående av dyktige fagarbeidere. Med skjerpede forskriftskrav, stilles det stadig strengere krav til tørre bygg. Vi mener at fabrikkfremstilling, der moduler og elementer kan produseres under kontrollerte forhold, er framtidens måte å bygge på, sier han.