Sadelmakerbryggen. Illustrasjon: Grape ArchitectsSadelmakerbryggen. Illustrasjon: Grape ArchitectsSadelmakerbryggen. Illustrasjon: Grape ArchitectsSadelmakerbryggen. Illustrasjon: Grape ArchitectsKjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom. Foto: Nicolas Tourrenc / Hav Eiendom

Hav Eiendom med nytt forslag for området foran Børsen

Hav Eiendom har sendt et nytt planinitiativ for Sadelmakerbryggen, tomten foran Oslo Børs, til Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Det skriver Hav Eiendom i en pressemelding fredag.

Høsten 2022 kom Plan- og bygningsetaten (PBE) og Byantikvaren i Oslo med tilbakemeldinger på planene som Hav Eiendom hadde sendt inn i april samme år. Hav Eiendom og Grape Architects har siden jobbet ut et revidert forslag basert på innspillene.

– Med innspillene fra PBE har planene for utviklingen av A5 blitt enda bedre. Nå ser vi frem til å komme videre i prosessen, og til å ta fatt på arbeidet med å forvandle denne kjedelige parkeringsplassen til en skikkelig perle, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom. Foto: Nicolas Tourrenc / Hav Eiendom
Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom. Foto: Nicolas Tourrenc / Hav Eiendom

Sadelmakerbryggen-tomten brukes i dag som riggområde og oppstillingsplass for busser. Planinitiativet for Sadelmakerbryggen foreslår at tomten til dels benyttes til kontorbygg med aktive førsteetasjer, serveringstilbud og butikker. Mesteparten av tomten settes av til park, heter det i pressemeldingen.

– Byggene på Bjørvikas vestside er i dag preget av lukkede fasader. Så langt har området ikke mye aktivitet på gateplan. En grundig prosess hvor vi har innhentet kunnskap, samt basert på tilbakemeldinger fra Oslo kommune sine egne etater, har overbevist oss om at en kombinasjon av næringsbygg med kultur, bevertning og forretning i første etasje, samt et attraktivt parkområde mellom byggene, er den beste måten å tilføre byliv også i denne del av Bjørvika, sier Kalland.

Tomten ble regulert for næringsbygg og park i 2003, og reguleringsplanen legger opp til en bebyggelse på 10.500 kvadratmeter.