Hav Eiendom planlegger næringsbygg og park på A5-tomten.

Hav Eiendom planlegger næringsbygg og park på A5-tomten.

Foto: Grape Architects/Vivid vision

Hav Eiendom har sendt inn forslag for Bjørvika-tomt

Denne uken sendte Hav Eiendom inn forslaget for utvikling av den såkalte A5-tomten foran børsparken, til Plan- og bygningsetaten. Nå starter planleggingsarbeidet som skal gi nytt liv til vestsiden av Bjørvika.

Hav Eiendom og Grape Architects har sammen med Studio Oslo Landskapsarkitekter og Byantropologene jobbet for å finne løsninger for utvikling av A5-tomten siden våren 2021.

Tomten, som ligger rett ved børsparken på Bjørvikas vestside, er i dag en oppstillingsplass for busser. Nå har Hav Eiendom utarbeidet forslag som kan gi området tilbake til byen. Der det i dag bare er asfalt, kommer det snart kontorer, park og restauranter, skriver Hav Eiendom i en pressemelding.

Nå sender Hav Eiendom planinitiativ til Plan- og bygningsetaten i Oslo.

– Med innsendingen starter den formelle diskusjonen med kommunen om hvordan vi skal utvikle denne tomten til det beste for hele byen, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

En ny park midt i Oslo

I prosessen skal Hav Eiendom, Plan- og bygningsetaten og andre berørte parter i felleskap finne den beste løsningen for området. I første omgang fungerer planinitiativet som underlag for av oppstartsmøte og senere detaljreguleringsplan.

Etter en slik prosess vil et forslag for utvikling av tomten behandles i Oslo bystyre. Derfra er veien kort til utviklingen av et nytt og spennende byrom, midt i hovedstaden, skriver Hav Eiendom i meldingen.

A5 har vært regulert for utvikling siden 2003. Den opprinnelige områdereguleringen la opp til utvikling av to næringsbygg på hver sin side av tomten, med parkområder i midten.

Tomten, som ligger rett ved børsparken på Bjørvikas vestside, er i dag en oppstillingsplass for busser. Nå har Hav Eiendom utarbeidet forslag som kan gi området tilbake til byen.
Tomten, som ligger rett ved børsparken på Bjørvikas vestside, er i dag en oppstillingsplass for busser. Nå har Hav Eiendom utarbeidet forslag som kan gi området tilbake til byen.Foto: Jon Ivar Søhus

I planinitiativet som sendes til Plan- og bygningsetaten, foreslår Hav Eiendom en løsning der all bebyggelse samles på den del som er nærmest Havnelageret og nær tomten som snart skal huse kontor- og næringsbygget Fiskebrygga, opplyser Hav Eiendom.

Dermed frigis en stor del av tomten som er mot Operaallmenningen og Tollboden til utvikling av en helt ny park. Hav Eiendom mener at dette kan bli Bjørvikas åttende allmenning.

– Jeg vil gjerne understreke at Hav Eiendom er åpne for begge forslag. I dialog med Plan- og bygningsetaten og naboene til tomta håper vi å få belyst fordelene ved begge plasseringer, slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for byen vår, sier Kalland.

Miljøvennlige arbeidsplasser sentralt i Oslo

Da politikerne la en plan for området for rundt tjue år siden, ble det lagt stor vekt på viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplasser i nærheten av Oslo Sentralstasjon. Dette hensynet ivaretas i forslaget som nå sendes til Plan- og bygningsetaten, opplyser Hav Eiendom.

– Får man 1.200 arbeidsplasser på A5, spares mange bilreiser hver dag. Det er mer miljøvennlig og en klar fordel for hele byen, sier Kalland.

– Liv og røre

Ifølge Hav Eiendom legger planforslaget opp til en kombinasjon av park og næringsbygg med førsteetasjer som vil huse både servering, kulturtilbud og andre publikumsrettede tiltak.

– Målet er å gi området tilbake til Oslo, og for å klare det må vi skape litt liv og røre. Området i dag er preget av trafikk og lukkede fasader, men vi har troen på at disse planene vil gjøre området til et sted det virkelig svinger av, sier Kalland.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.
Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.Foto: Hav Eiendom.