Marthe Scharning Lund, havnestyreleder i Oslo Havn, og Kjell Kalland, administrerende direktør i datterselskapet Hav Eiendom. Foto: Hav Eiendom

Marthe Scharning Lund, havnestyreleder i Oslo Havn, og Kjell Kalland, administrerende direktør i datterselskapet Hav Eiendom. Foto: Hav Eiendom

Hav Eiendom skal utvikle Filipstad – vil sette spaden i jorda i 2026

Styret i Oslo Havn har besluttet at datterselskapet Hav Eiendom får ansvaret for å utvikle industriområdet på Filipstad til en ny bydel.

– Vi har vært gjennom en grundig prosess, og har besluttet å utvikle de fantastiske tomtene på Filipstad gjennom vårt heleide datterselskap Hav Eiendom. En slik organisering gir Oslo kommune og Oslo Havn styring og kontroll over den viktige byutviklingen som kommer, og handlingsrom til å hente ut utbytte og realisere eiendomsverdier på rett tidspunkt, sier havnestyreleder Marthe Scharning Lund i en pressemelding.

Oslo Havns areal på Filipstad er om lag 270.000 kvadratmeter.

– Utbyggingen på Filipstad gir nærmere 3.000 nye boliger, flere attraktive næringslokaler, skole, og et bredt publikumstilbud ved fjorden. Her blir det plass til park, badestrand og vannaktiviteter. Byrådet og Oslo Havn sine miljøambisjoner legger tydelige føringer for utviklingen, heter det i meldingen.

Prosjektet har en tidshorisont med forventet byggestart i 2026 og utviklingstid på 10-20 år.

– Nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang med arbeidet med å gjøre Filipstad tilgjengelig for alle i hovedstaden vår. Vi håper også på raske regulatoriske vedtak og snarlig igangsettingstillatelse, slik at vi kan ta første spadetak så fort som mulig, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, i meldingen.

Hav Eiendom har tidligere utviklet omkring 600.000 kvadratmeter kontor og bolig i Bjørvika

Med bidrag fra konsulentselskapet Capgemini Invent har Oslo Havn vurdert ulike modeller for utvikling, blant annet grunneierpartnerskap, konsortium med flere partnere og utvikling gjennom heleid datterselskap

– Utredningen viser blant annet at utvikling i egen regi gir langt større gevinst for Oslo Havn, står det å lese i meldingen.

– Vi ser likevel for oss at det kan bli modeller med ulike typer samarbeid. Vi tror at utviklingen på Filipstad vil gi aktører i byggebransjen rikelig med oppdrag i mange år. Eksempelvis kan vi utvikle enkeltprosjekter eller delområder i partnerskap dersom det er den beste løsningen for å få til en god byutvikling på Filipstad, sier Marthe Scharning Lund.

Capgemini Invents utredning viser at en utvikling av Filipstad i egenregi kan ha et samlet verdipotensial på 27,3 milliarder kroner.