Hard konkurranse om gratis ferjer

Samferdselsdepartementet har mottatt bortimot 50 henvendelser fra lokalt hold om å få være med på den varslede prøveordningen med gratis ferjer, opplyser informasjonssjef Ivar Torvik til NTB.

Kommunene Værøy og Røst i Nordland er blant de mange som har meldt sin interesse, og som foreløpig må vente på en avgjørelse.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) skriver i sitt svarbrev til Røst kommune at spørsmålet om prøveprosjekt med gratis ferje, herunder hvilke samband som skal inngå i en eventuell prøveordning, vil bli vurdert i budsjettet for 2008.

Ingen kommentar
«I lys av dette ønsker jeg ikke nå å kommentere enkeltsamband, ut over at jeg har registrert ønsket om at ovennevnte samband skal inngå i en prøveordning», heter det i brevet fra statsråden.

Lignende brev er sendt til andre som konkurrerer om å få være med på en prøveordning.

Nesten en tusenlapp
Ordfører Harald Adolfsen i Værøy kommune leverer sterke økonomiske argumenter for gratis ferje til Værøy og Røst. Han peker på at ferjesambandene ytterst i Vestfjorden er de lengste og dyreste i Norge, med en overfart på mer enn 100 kilometer og en billettpris Værøy-Bodø på 986 kroner for en personbilbillett. For et vogntog koster overfarten tur-retur på samme strekning 5.010 kroner, skriver han.

rdføreren påpeker at ferjebillettene er en vesentlig kostnad for privatpersoner og næringslivet, og «en betydelig konkurranseulempe som virker hemmende på næringsutvikling og på bedriftenes lønnsomhet.»