AFRY-sjef Christopher Klepsland (t.v.) henter inn Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag Bolig til å lede Gottlieb Paludan Architechts i Norge.

Harald Martin Gjøvaag skal lede Gottlieb Paludan Architects i Norge

AFRY henter inn Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag Bolig til å lede Gottlieb Paludan Architechts i Norge.

Harald Martin Gjøvaag tar til i stillingen som administrerende direktør for Gottlieb Paludan Architects senest 1. mai, og går samtidig inn i ledergruppen i AFRY Norge, som eier Gottlieb Paludan Architects.

Arkitektelskapet etablerte seg i Norge sommeren 2019 gjennom å overta virksomheten til det ÅF-eide arkitektselskapet tegn-3.

Gjennom høsten har ledelsen i AFRY og Gottlieb Paludan Architects arbeidet med å finne den rette administrerende direktøren for å realisere selskapets ambisjoner i Norge.

– Gjøvaag sin profil svarte godt opp selskapets behov. I rollen som utviklingssjef i Selvaag Bolig arbeidet han blant annet med tidligfase konseptutvikling, plan og regulering, samt at han har representert selskapet utad og hatt ansvaret for samfunns- og myndighetskontakt. Etter fire år i rollen har han bidratt til å sette bærekraft og samfunnsansvar tydelig på selskapets agenda. Vi ønsket å få inn en av bransjens sterkeste profiler til rollen som Gottlieb Paludan Architects administrerende direktør i Norge, og valget falt på Harald Martin Gjøvaag, sier Christopher Klepsland, administrerende direktør for AFRY i Norge. Han en meget tilfreds med ansettelsen av Gjøvaag.

Det AFRY-eide arkitektselskapet Gottlieb Paludan Architects, som har sin opprinnelse fra København er i full gang med en storsatsing i Norge.

Profilert
Gjøvaag har de siste fire årene har vært en profilert utviklingssjef i Selvaag Bolig ASA.

– Jeg har nå snart vært fire år i Selvaag Bolig, hvor jeg har hatt det veldig gøy og har fått muligheten til å utrette mye. Samtidig har det vært ensomt med tanke på å tilhøre et arkitekturmiljø, og jeg har ikke hatt en konkret definert lederrolle der jeg har fått utøve lederskap på et overordnet strategisk nivå. Når tilbudet fra kom fra Gottlieb Paludan Architects var det en mulighet jeg ikke kunne takke nei til. Nå får jeg sjansen til å bli en del av et stort arkitektmiljø og samtidig få mulighet til å gå inn i en lederrolle, der jeg også blir en del av AFRYs ledergruppe i Norge. Dette er en mulighet som sjelden dukker opp, og jeg ser nå frem til å kunne være med på å utvikle selskapet videre slik at det kan finne sin definerte rolle både i konsernet og i markedet, sier Gjøvaag til Byggeindustrien.

Gjøvaag har en faglig bakgrunn som sivilarkitekt, blant annet med spisskompetanse i arealplanlegging. Han har også bygget opp arkitektselskapene Alliance og Element arkitekter fra bunnen av.

– Dette har selvsagt gitt meg mye nyttig erfaring som jeg kan ta med meg videre i prosessen vi nå stor foran, sier Gjøvaag. Nettopp oppgaver innen arealplanlegging og byutvikling vil stå høyt på agendaen til Gjøvaag og AFRY.

Utvikler og arkitekt
I rollen som utviklingssjef har han opparbeidet seg erfaring fra bestillerrollen med forståelse for kunders behov.

– For både AFRY og Gottlieb Paludan Architects er urbanisering og byutvikling det store temaet. Den statlige politikken legger opp til at byene skal utvikles innenfra og ut, arealer skal gjenbrukes og utviklingen skal skje rundt knutepunkter. Det er de store byene som vokser mest, eksempelvis stod Osloregionen for 50 prosent av befolkningsveksten i Norge i fjor. Behovet for å samordne areal- og transportplanlegging blir avgjørende for å optimalisere byutviklingspotensialet. Med alle de store infrastrukturprosjektene som gjennomføres som følge av urbaniseringen ligger det store markedsverdier i gjenbruk av arealer. Dette vil påvirke både investor- og utviklermarkedet, sier Klepsland, som ser frem til å kunne videreutvikle Gottlieb Paludan Architects sammen med Gjøvaag.

Klepsland peker på at Gottlieb Paludan Architects og AFRY sammen har en sterk kompetanse til å håndtere denne kompleksiteten, for eksempel avdekke muligheter i kjølvannet av større vei- og baneprosjekter.

– Det handler ofte om gjenbruk av arealer. Samhandlingen mellom arkitekter i Gottlieb Paludan Architects og rådgivere i AFRY ivaretar og åpner flere perspektiver. Sammen kan de forstå utfordringene innenfor bærekraftig urbanisering og definere mulighetspotensialet på en bedre og mer helhetlig måte. Med den samlede kompetanse som selskapene i AFRY representerer kan de bistå utviklere i å foredle arealene på en mer effektiv måte som gjør at store gevinster kan realiseres. Her vil Gjøvaag med sin kompetanse og bakgrunn ha en nøkkelrolle, avslutter Klepsland.