Første fase av robot-prosjektet har vist at det er mulig å bygge en robot som utfører fasadevask. Med utgangspunkt i bomliften, er det utviklet en robotarm som holder selve høytrykkspyleren. Robotarmen programmeres til å utføre vaskebevegelsene.

Første fase av robot-prosjektet har vist at det er mulig å bygge en robot som utfører fasadevask. Med utgangspunkt i bomliften, er det utviklet en robotarm som holder selve høytrykkspyleren. Robotarmen programmeres til å utføre vaskebevegelsene.

Foto: Håvard Halvorsen/nLink

Har utviklet første prototyp av byggerobot

Første prototype av byggeroboten Robolift er utviklet. Nå skal robotselskapet nLink, sammen med IA-programmet for bygg og anlegg, finne de best egnete bruksområdene for roboten.

Prosjektet startet i 2020, da nLink og IA-programmet for bygg og anlegg bestemte seg for å robotisere en bomlift. Målet var å utvikle et produkt som kan være med å effektivisere arbeidsoppgaver og å redusere mengden arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen, opplyser nLink i en pressemelding.

– Det er fallskader fra høyder, slitasjeskader og ulykker med maskiner. Håndverkere har ofte krevende arbeidsstillinger, vanskelig tilkomst og til tider tunge, monotone arbeidsoppgaver, forteller Gudmund Engen i IA-programmet.

Hybeko med på laget

Engen er en av initiativtakerne og mener det er på høy tid å finne morgendagens løsninger for å øke både effektivitet og sikkerhet på arbeidsplassen. Han får støtte av liftleverandøren Hybeko, som er med i prosjektet.

– Dette fokuset går igjen hos våre kunder. De er opptatt av effektivisering og sikkerhet. I Hybeko har vi de fem siste årene satset på å utvikle spesialtilpassede lifter blant annet til fjellsikring og installasjonsarbeid i tunnel, samt eksplosjonssikre lifter bygget etter Atexdirektivet. Vi ønsker fortsatt å ha fokus på å videreutvikle lifter til å utføre mer spesielle arbeidsoppgaver der økt HMS og effektivitet er et krav, og det er det absolutt et marked for, sier Pål Tveitan, produktutvikler i Hybeko.

Tveitan forteller at de i prosjektet har stilt en type bomlift til rådighet som nLink robotiserer. Hybeko har delt tekniske opplysninger og spesifikasjoner på liften for at nLink skal kunne få Roboliften til å utføre de oppgavene som er ønskelig.

– Det er kjempespennende å være med på. Før leverte vi «standard» lifter, nå er vi i ferd med å utvikle nok et spesialprodukt vi kan ta med til det globale liftmarkedet. Det er jo fantastisk at det går an å tilføre en lift ny teknologi som gjør den smartere, sier Tveitan.

Klar for neste fase

Første fase av prosjektet, som ble avsluttet høsten 2021, har vist at det er mulig å bygge en robot som utfører fasadevask. Med utgangspunkt i bomliften, er det utviklet en robotarm som holder selve høytrykkspyleren. Robotarmen programmeres til å utføre vaskebevegelsene, skriver nLink i meldingen.

Roboliften har også vist at det er flere mulige bruksområder, ettersom høytrykkspyleren kan byttes ut med andre verktøy. Dermed gjenstår det i kun en programvareoppdatering fra nLink, før Roboliften kan utføre også andre typer arbeid, ifølge robotselskapet.

– Nå ser vi på mulige områder som inspeksjon av fasader, broer og skipsskrog, sandvasking, sandblåsing og maling. Vi er i gang med fase to av prosjektet, der vi skal finne ut hvor RoboLift gjør best nytte for seg - også i kundenes verdikjeder og arbeidsflyt, forklarer Tomas Henninge, prosjektleder og medgründer i nLink.

– En av de viktigste måtene vi reelt kan bedre HMS, er å finne ut hvordan vi med samme produkt kan skape verdi for kunden. Dermed er vi i gang med en omfattende markedsanalyse for å finne de best egnete bruksområdene for roboten, samtidig som vi videreutvikler det tekniske ved roboten, utdyper Henninge.

Roboliften har vist at det er flere mulige bruksområder, ettersom høytrykkspyleren kan byttes ut med andre verktøy. Ifølge nLink er det kun snakk om programvareoppdateringer.

Roboliften har vist at det er flere mulige bruksområder, ettersom høytrykkspyleren kan byttes ut med andre verktøy. Ifølge nLink er det kun snakk om programvareoppdateringer.

Foto: Håvard Halvorsen/nLink.

– Helt klart et kinderegg

Det er bevilget nye midler til fase to i prosjektet, der markedsanalysen og teknologitilpasninger står for tur. Dette er en fase Gudmund Engen fra IA-programmet er entusiastisk til. Det blir det han kaller en mellomfase, der de skal konkretisere vegen videre, basert på markedsundersøkelsen. Her håper de å finne områdene med størst potensial, med hjelp fra fagfolk, skriver nLink i meldingen.

– Robolift er helt klart et kinderegg for håndverkere. Ikke bare kan roboten effektivisere arbeidsoppgavene og redusere kostnader som følge av skader og sykefravær, den sørger for økt sikkerhet på arbeidsplassen og bedre arbeidsforhold. Dette gjelder også skåning mot kjemikaler, da håndverkerne kan stå på avstand og styre roboten, forteller Engen.

– Menneskenære roboter

nLink synes det er ekstra moro å vise at verktøy som allerede eksisterer kan robotiseres.

– Vi har jobbet med å robotisere tradisjonelt utstyr i dette prosjektet. Å se på «dumme maskiner» uten hjerne, og koble på software og robotarmer som snakker sammen, gjør det ekstra spennende. Vi trenger ikke lage noe som finnes fra før, men benytte oss av eksisterende utstyr og ta det videre til robotikken, forteller Tomas Henninge.

– Dette er en mellomfase i robotikkteknologien. Dette er menneskenære, menneskestøttende roboter som ikke overtar arbeidsplasser, men utfyller ved å gjennomføre arbeidsoppgaver mange gjerne vil slippe. Når en robot får instrukser av mennesker, kan håndverkerne selv kontrollere roboten til å finpusse eller justere på områder de ser det trengs. En menneskefaktor roboten ikke har enda, forklarer Henninge.

Fant robotutvikler i Sogndal

Prosjektet har fått bevilget midler gjennom IA-programmet, der bygg og anlegg er ett av syv program. Formålet her er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles utfordringer for å redusere sykefravær og frafall.

Robolift-prosjektet ble startet av IA-programmet og nLink i 2020, sammen med Malermesternes Landsforening (MLF) og Hybeko. IA-programmet for bygg og anlegg styres av sentrale parter i arbeidslivet; BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

I tillegg har J.S. Cock og Tess vært svært behjelpelige med kompetanse og utlån av utstyr, som for eksempel en skikkelig høytrykkspyler, står det i meldingen.