Fra venstre Roger Tørset (faglig leder), Nils Godtfred Bjørnerud (daglig leder), og Håvard Hildrum (salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS).

Har ansatt daglig leder og faglig leder i FLOW Groups nye elektro- og automasjonsatsing

Nils Godtfred Bjørnerud (daglig leder) og Roger Tørset (faglig leder) er ansatt for å bygge FLOW Group sin egen elektro- og automasjonsatsing i Trøndelag. Det nye selskapet skal hete FLOW Elektro Midt-Norge AS, og har oppstart 1. januar 2020.

– Med Nils og Roger på laget så får FLOW Group muligheten til å levere rør, klima, elektro og automasjon sammen i en komplett totaltekniske løsning, forteller Rasmus Møller, styreleder i FLOW Elektro Midt-Norge i en pressemelding.

– FLOW Elektro Midt-Norge vil arbeide tett med FLOW Trøndelag VVS og FLOW Trøndelag Klima i vårt kundesegment, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS.

– Vi har over mange år samarbeidet med forskjellige elektrofirma både i prosjekter og innen drift og vedlikehold til våre eksisterende kunder, det vil vi også gjøre i fremtiden men i en annen type samarbeidsform, vår hovedsamarbeidspartner innen elektrofaget vil fremover være FLOW Elektro Midt-Norge, sier Håvard Hildrum.

Han peker på at markedet og kundene er i merkbar endring, og at de som leverandør av tjenester må tilpasse seg en ny hverdag med andre type virkemidler, samarbeidsformer og konkurransefortrinn enn tidligere.

– Vi gleder oss til å starte i et godt tverrfaglig samarbeidsmiljø som vil gi gode opplevelser for kunden sier Nils Godtfred Bjørnerud, daglig leder og Roger Tørset, faglig leder i FLOW Elektro Midt-Norge.